Usisno crijevo, kompl.

Standardno usisno crijevo dužine 4 m, s DN 61 bajonetnim priključkom na strani uređaja i DN 61 konusom na strani pribora.

Standardno usisno crijevo dužine 4 m, s DN 61 bajonetnim priključkom na strani uređaja i DN 61 konusom na strani pribora. Priključni dijelovi su dostupni kao komplet (2.862-081.0). Kao opcija dostupno usisno crijevo posebno je prikladno za sve višeturbinske industrijske usisavače, uz izuzetak sigurnosnih usisavača.

Specifikacije

Tehnički podaci

Dužina 4
Standardni nominalni promjer 61
Količina 1
Težina uklj. ambalažu (kg) 2,1