Visokotlačna crpka HD-E 60/6 K2 II

Naša nova generacija modula visokotlačnih crpki HD 60/6 K2 su crpke s kardanskim vratilom. One su vrlo robusne pa su stoga posebno prikaldne za primjenu u automatskim portalnim praonicama kao i za rad s tehnološkom vodom. Crpke su pripremljene za rad sa svježom vodom ili alternativno za tehnološku vodu. Međutim, ovdje je obavezno potrebno instalirati neki od odgovarajućih nadogradnih setova. Napon: 3~ / 400 V / 50 Hz

Kompatibilni uređaji