Zaštitni krov za vozača

Potrebno za rad stroja za metenje u području s visokim regalima. Odgovara zahtjevu IEC 60335-2-72

Moguća samo tvornička montaža!

Specifikacije

Tehnički podaci

Tvornička ugradnja 2.640-981.7