Uspjeh s modularnim sustavom

Za projektiranje sustava od velike je prednosti što su korištene komponente tvrtke Kärcher razvijene posebno za čišćenje unutrašnjosti spremnika. Kärcher tako može ekskluzivno ponuditi veliki spektar modularnih i kompatibilnih komponenata koje za svaku primjenu omogućuju optimalno sustavno rješenje. To da naša dugogodišnja iskustva u čišćenju unutrašnjosti spremnika ulaze u definiciju proizvoda podrazumijeva se kao i poštivanje industrijskih standarda kvalitete.

Čišćenje spremnika

Čišćenje unutrašnjosti: sve se okreće oko prave glave.

Kärcherovi uređaji za čišćenje unutrašnjosti velikim su dijelom namijenjeni za univerzalnu primjenu te većim dijelom imaju dozvolu prema ATEX-94/9. Protok i radni tlak mogu se prilagoditi odgovarajućim zahtjevima. Pogone se na mlaz ili pomoću elektromotora ili pneumatskog motora. Željena prostorna rotacija mlaznica postiže se okretanjem trajno spojenih nosača mlaznica na dvije razine. Asimetrično ozubljenje s velikim brojem zubaca pri tome jamči vođenje mlaza po cijeloj površini i intenzivno čišćenje cijele unutrašnje površine.

HKS 100

HKS 100 speed control

Za otvore promjera većeg od 200 milimetara: HKS 100 speed control s 2 ili 4 mlaznice i samopogonom (princip povratnog udara). Prikladni za spremnike do cca. 40.000 litara. Maksimalni radni tlak 100 bara. Dijelovi koji su u kontaktu s medijima su od plemenitog čelika i predviđeno je da se kao medij za čišćenje koriste kiseline, lužine, otapala te aceton. Stabilan broj okretaja jamči inovativno usavršena hidraulička kočnica.

HKF 200

HKF 200

Za otvore promjera većeg od 200 milimetara: električna ili pneumatska glava za čišćenje unutrašnjosti od plemenitog čelika HKF 200 s 2 ili 4 mlaznice. Za tlak do 200 bara za velike spremnike do volumena od približno 70.000 litara. Svi dijelovi koji dolaze u kontakt s medijima su od plemenitog čelika i predviđeno je da se koriste univerzalno s medijima za čišćenje kao što su kiseline, lužine i otapala u širokom rasponu pH vrijednosti.

ICH 120/14 Ps F2

ICH 120/14 Ps F2 – preklopno postolje

Mlazom pogonjena glava za čišćenje unutrašnjosti za industrijsku primjenu, težište vagoni-cisterne s 4–8 osovina. Omogućava više radnih koraka odjednom: parenje preko integrirane mlaznice, učinkovito visokotlačno čišćenje pomoću mlazom pogonjenih glava te naknadno sušenje. A sve to s nenadmašivom učinkovitošću.

HKF 200 C2 – svestrani uređaj

HKF 200 C2 – za sve namjene

Modificirani HKF 200. Uređaj za čišćenje unutrašnjosti prikladan za normalan, ali i za intenzivan rad. Zbog jednostavne ručne modifikacije može raditi s dvostrukim protokom vode i smanjenim brojem okretaja. Tako je moguća individualna uporaba primjerice za čišćenje spremnika i silosa (normalan rad) kao i za čišćenje kontejnera od 20 stopa (intenzivan rad).

HKF 50

HKF 50

Za otvore promjera većeg od 50 milimetara: električna ili pneumatska glava za čišćenje unutrašnjosti HKF 50 za spremnike do 3000 litara pri tlaku do 100 bara. Kao mediji za čišćenje mogu se koristiti kiseline i lužine u širokom pH području.

Visokotlačne pumpe: visoki tlak za svaku potrebu.

Kärcherove visokotlačne pumpe za čišćenje unutrašnjosti spremnika konstruirane su za uporabu s čistom vodom, ali i s otapalima, kiselinama i lužinama. Specijalne vrste odobrene su za područje u kojem postoji opasnost od eksplozija. Zbog odgovarajuće snage pumpe mogu se postići različiti tlakovi i praktički sve poželjne količine. Specijalni montažni kompleti omogućuju univerzalnu primjenu. U kemijskoj industriji sve se više koriste mobilni sustavi, osobito za čišćenje stacionarnih spremnika za miješalice i spremnika s tvarima koje nisu topive u vodi

Stacionarna opskrba visokim tlakom HDI 38/12

Stacionarna opskrba visokim tlakom HDI 30/10 ili 38/12

Ovi agregati za pumpe središnji su dio sustava za čišćenje unutrašnjosti spremnika. Zbog vrhunskih materijala kao što su plemeniti čelik i keramika konstruirani su za dugotrajnu uporabu u industriji. Raznovrsni montažni kompleti, od automatike za regulaciju količine, 2-strukog doziranja sredstva za čišćenje na usisnoj strani pa sve do rada s vrućom vodom (80 °C) omogućuju mnogo različitih načina uporabe.

Stacionarna opskrba visokim tlakom HDI 56/20

Stacionarna opskrba visokim tlakom HDI 56/20

Robustna industrijska pumpa koncipirana za čišćenje unutrašnjosti velikih spremnika kao što su vagoni-cisterne. Specifični montažni kompleti, od doziranja sredstva za čišćenje na usisnoj strani, automatskoj regulaciji količine pa sve do rada s vrućom vodom (80 °C) omogućuju široko područje uporabe.

SHD-R 3000 S

Stacionarna opskrba visokim tlakom SHD-R 3000 S, SSR ili LM

Klipna (plunger) pumpa s remenim pogonom za uporabu s medijima za čišćenje kao što su voda za piće, kiseline, lužine ili otapala. Zbog specifičnih montažnih kompleta moguća je univerzalna primjena. Može se dobiti i kao pokretna verzija.

HDC Classic

Stacionarno visokotlačno čišćenje pomoću uređaja HDC Classic/ Standard/Advanced

Stacionarni modeli pumpa iz linije HDC posebno su prikladni za vanjsko čišćenje. Posebna brošura opsežno će Vas informirati o koristima ovog proizvoda.

Bojler za vruću vodu: vruća voda i para iz jednog izvora.

Sve veći troškovi energije i želja za smanjenjem emisija CO2 središnje su teme u koncepciji ovog sustava. Kärcher za to nudi specijalno razvijene modularne komponente. Kako bismo svakom klijentu omogućili savršeno rješenje, na raspolaganju su i dodatne opcije, primjerice sustavi za rekuperaciju topline i alternativni izvori energije.

HWE 4000

Bojler za vruću vodu HWE 4000

Kompaktni stacionarni uljni ili plinski bojler za vruću vodu s tipskom provjerom. Ovaj jedinstveni učinkoviti uređaj može se koristiti za povećanje temperature do 90 °C (160 bara i 4.000 l/h) ili za dobivanje pare do 140 °C (20 bara i 2.000 l/h). Modularna konstrukcija omogućava proširivanje montažnim kompletima za rad s cijevi za prskanje. Bojler za vruću vodu HWE 400 je po konstrukciji i izboru materijala konstruiran za industrijsku uporabu. Primjeri za to su paket spiralne cijevi od plemenitog čelika s TÜV certifikatom i pojednostavnjeno stavljanje u pogon. Nova plinska varijanta s moduliranjem pojednostavnjuje namještanje individualnih zadanih temperatura. Tako se i kod fleksibilnih dovodnih temperatura vode (između ostalog kad se koristi izmjenjivač topline za otpadnu vodu) mogu ostvariti potencijali za uštedu energije.

WT 560/1100 izmjenjivač topline

WT 560/1100 izmjenjivač topline

Stacionarni visokotlačni protustrujni agregat s TÜV certifikatom za dobivanje vruće vode pomoću zasićene pare. Izveden za povećanje temperature do 95 °C. Vrhunski, industrijski materijali i obrada jamče trajno visoku sigurnost u radu uz niske troškove rada.

Ako na mjestu rada na raspolaganju nema pare, u sustavno rješenje se može integrirati bojler za paru.

Upravljanje, kontrola i dokumentacija.

Inovativni Kärcherovi koncepti upravljanja odražavaju aktualno stanje tehnike. U skladu s Kärcherovim visokim standardom kvalitete ugrađuju se isključivo komponente uglednih proizvođača. Svaki upravljač je izrađen po narudžbi i posebno razvijen za taj sustav: bilo da se radi o relejskom ili PLC upravljaču, ručnom ili automatskom načinu rada, bilježenju podataka ili umrežavanju.

Cleaning Data Management

PLC upravljač

Zreo i specijalno koncipiran softver regulira uređaj preko upravljača na temelju slobodno programabilnog sustava (PLC). Koncepcija upravljanja i sustava obuhvaća različite opcije koje dopuštaju individualno prilagođavanje individualnim okvirnim uvjetima klijenta.

Dodirni zaslon

Dodirni zaslon

Opcionalni, za rukovanje praktični dodirni zaslon omogućava kontrolu i prilagođavanje upravljačkih parametara te prikaz obavijesti o pogreškama.

Cleaning Data Management

Cleaning Data Management (CDM)

Kärcherov CDM softver bilježi vremena rada, potrošnje te pojedine parametre u fazi čišćenja. Ti se podaci pohranjuju u datoteci za Microsoft Access zbog čega se mogu individualno evaluirati i nakon zatvaranja programa ispisati.

Teleservis

Daljinske usluge

Svaki sustav može se opcionalno umrežiti preko ISDN podatkovnog voda. To omogućuje vrlo brz pristup upravljanju zbog ažuriranja softvera i korištenja online podrške.

Vizualizacija

Upravljač / vizualizacija sustava

Kärcher pokriva čitav spektar upravljanja sustavom: od upravljanja za male sustave s jednostavnim upravljanjem (releji) pa sve do velikih sustava s kompleksnim zahtjevima za čišćenje (PLC) uključujući i raznovrsne opcije. Ulaz u vizualizaciju je dodirni zaslon. Uz pomoć vizualizacije sustava na osobnom računalu postiže se jednostavnije rukovanje.

  • Posebno osobno računalo u kontrolnoj prostoriji sa sučeljem i softverskim paketom.
  • Vizualan prikaz aktivnih komponenata.
  • Fleksibilnost zbog parametriranja i do 7 automatskih programa.

Pribor i sredstva za čišćenje.

Kärcherova sustavna rješenja uvijek su zbroj savršeno međusobno usklađenih uređaja, pribora i sredstava za čišćenje. Raznovrsni pribor kao što je uređaj za omekšavanje, doziranje sredstva za čišćenje na usisnoj ili tlačnoj strani ili učinkoviti sustavi za sušenje otvaraju do sada nepoznata područja primjene. Pomoću ručnih prskalica mogu se čistiti površine izvan spremnika. Sustavi za zaštitu od pada i uzemljenje ispunjavaju neizostavne aspekte sigurnosti procesa i rada.

Doziranje sredstva za čišćenje

Koliko je god potrebno, ali što je manje moguće

Kärcher s doziranjem sredstva za čišćenje posjeduje dokazana i pouzdana rješenja i inovativne postupke za smanjenje potrošnje sredstva za čišćenje. Standardna sredstva za čišćenje dodaju se s usisne strane. Ako se koriste agresivna sredstva za čišćenje, ona se doziraju izravno u visokotlačni vod. Učinkovita varijanta kojom se postiže produženo djelovanje je nanošenje kemikalija pod niskim tlakom te potom visokotlačno čišćenje.

Više čistoće, više sigurnosti

Više čistoće, više sigurnosti

Za čišćenje poklopaca kupola i vanjske strane spremnika vozila sa spremnicima i cisternama na raspolaganju je opsežan pribor, npr. patentirana Power mlaznica, čiji rezultat čišćenja još uvijek čeka sebi ravnog.

Individualne ili kolektivne naprave za siguran rad kao što su zaštita od pada uzimaju se u obzir već u planiranju i konstruiranju sustava.

Sredstva za čišćenje

Pravo sredstvo za čišćenje

Zbog dugogodišnjeg iskustva u razvoju te vlastite proizvodnje sredstava za čišćenje Kärcher može za svaku primjenu ponuditi prikladno sredstvo za čišćenje – te njegove prednosti ugraditi u samo planiranje sustava. Osim rezultata čišćenja u obzir se uz predviđanje mogu uzeti i čimbenici kao što su vrijeme uporabe, doziranje i recikliranje odn. zbrinjavanje.

Vrući zrak ili hladni zrak (background:grey)

Vrući zrak ili hladni zrak

Za optimizirana vremena prolaska Kärcherovi bojleri za vrući zrak mogu po izboru u spremnike upuhivati vrući ili hladni zrak.

Dizalice za glave za čišćenje

Dizalice za glave za čišćenje

Za rukovanje glavama za čišćenje na raspolaganju su električne ili pneumatske dizalice ili pak troškovno povoljniji ručni sustavi za stabiliziranje.

ATEX certifikat

Svi upravljači sustava koje nudi Kärcher i veći dio uređaja za čišćenje unutrašnjosti kao i neke HD pumpe mogu se isporučiti u ATEX izvedbi.

Atex