SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 R eco!perform

Sredstvo za održavanje sanitarija, spremno za uporabu. Čuva materijal i ekološki je neškodljivo. Pakiranje od 12 boca uklj. 2 glave za prsk. Jedna gl. za prsk. dovoljna je za do 40 primjena.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 0,5
Jedinica pakiranja (Komad(a)) 12
pH-vrijednost 2,1
Težina (kg) 0,5
Težina uklj. ambalažu (kg) 0,6
Dimenzije (d × š × v) (mm) 302 x 187 x 244
Svojstva
 • sredstvo za redovito čišćenje sanitarija, spremno za uporabu
 • odstranjuje mrlje od kamenca, sapuna i urina kao i druga tipična onečišćenja na području sanitarija
 • razvijeno za visok učinak čišćenja
 • isprane površine suše bez ostavljanja tragova
 • s Easy-to-clean učinkom. Olakšava sljedeća čišćenja.
 • lagana, ergonomska boca s raspršivačem vol. 500 ml, s profesionalnim raspršivačem s mlaznicom za pjenu
 • manji trošak zbrinjavanja zahvaljujući ponovo uporabljivom profesionalnom raspršivaču
 • ugodan, svježi miris
 • nosi europsku ekološku oznaku (EU Ecolabel)
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 R eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 R eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 R eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 R eco!perform
 SanitPro sred. za redovito čišć. CA 20 R eco!perform
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H315 Nadražuje kožu.
 • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.
 • P302 + P352b U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM: Oprati velikom količinom sapunice.
 • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
 • Sanitarije
Pribor