CarpetPro blokator pjene RM 761

CarpetPro blokator pjene RM 761 smanjuje pojavu pjene u spremniku zaprljane vode te produljuje vrijeme uporabe uređaja kod stvaranja jake pjene. Prikladan za mnoge tipove uređaja.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 2,5
Jedinica pakiranja 1
Težina uklj. ambalažu 2,589
Dimenzije (d × š × v) 164 / 125 / 160
Svojstva
 • vrlo učinkovito sredstvo za odstranjivanje pjene
 • učinkovito protiv stvaranja pjene u spremnicima prljave vode
 • idealno za primjenu u uređajima za ekstrakciju i prskanje, automatima za čišćenje podova kao i mokrim / suhim usisavačima.
 • posebno izdašno
 CarpetPro blokator pjene RM 761
 CarpetPro blokator pjene RM 761
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H315 Nadražuje kožu.
 • H319 Uzrokuje jako nadraživanje oka.
 • H304 Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
 • P405 Skladištiti pod ključem.
 • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
 • Priprema vozila
 • Mokro usisavanje
 • Tekstilne površine
 • Čišćenje dijelova