Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732

Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje. Djeluje baktericidno, fungicidno i uvjetno virucidno. Ima vrlo dobar učinak čišćenja. Na DVG listi. Prije uporabe uvijek čitati ozn. i inf. o proizvodu.

Specifikacije

Tehnički podaci

Veličina posude (l) 5
Jedinica pakiranja 1
pH-vrijednost 9,9
Težina uklj. ambalažu 5,24
Dimenzije (d × š × v) 192 / 145 / 248
Svojstva
 • otapa onečišćenja od ulja, masnoća o minerala
 • djeluje baktericidno, fungicidno (kandida), virucidno (djeluje baktericidno, fungicidno (kandida), virucidno (dokazano za hepatitis B, HIV, HTLV-3, LAV)
 Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732
 Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732
 Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732
 Dezinfekcijsko sredstvo za čišćenje, tekuća RM 732
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
Upozorenja i sigurnosni savjeti prema direktivama Europske Unije
 • H290 Može nagrizati metale.
 • H315 Nadražuje kožu.
 • H318 Uzrokuje teške ozljede oka.
 • H400 Vrlo otrovno za vodeni okoliš.
 • H411 Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
 • P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P305 + P351 + P338 U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.
 • P310 Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika/
 • P501a Odložite sadržaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/ međunarodnim odredbama.
Videos
Kompatibilni uređaji
Područja primjene
 • Mliječna kuhinja
 • Čišćenje površina i dezinfekcija
 • Fitnes i wellness područja
 • Čišćenje površina
 • Prostorije za boravak i liječenje
 • Sanitarije
Pribor