Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l

Extra habtisztítóval a még intenzívebb tisztításhoz. Az új aktív szennyeződésoldónak köszönhetőenkönynen és gyorsan eltávolítja az olaj és zsírtartalmú szennyeződéseket, valamint a jellemző jármű- és utcai szennyeződéseket. Foszfátmentes és kíméli az anyagot.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kiszerelés nagysága (l) 1
Csomagolási egység 6
Csomagolási súly (kg) 1,1
Tulajdonságok
  • Extra habosítóval az erőteljes, jól tapadó és hatékony hab előállításához
  • Eltávolítja a tipikus járművek általi szennyeződéseket, mint utcai kosz, por, lomb vagy biológiai lerakódások stb.
  • Ideális járművek, motorkerékpárok, lakókocsik és hajók tisztításához.
  • Kärcher habosító fúvókával történő feldolgozáshoz.
  • A tenzidek az OECD szabvány szerint biológiailag lebomlanak.
  • NTA-mentes
  • Felhasználásra kész (Ready-to-use,RTU) tisztítószer
  • Kärcher magasnyomású mosóval és Kärcher habosító fúvókával történő gyors és hatékony tisztításhoz.
 Ultra habtisztító 3-az-1-ben, 1 l
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Veszély!
  • H315 Bőrirritáló hatású.
  • H318 Súlyos szemkárosodást okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P310 Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/
  • P332 + P313 Bőrirritáció esetén: orvosi ellátást kell kérni.
  • P302 + P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő szappanos vízzel.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
  • Autók
  • Motorkerékpárok
  • Lakóautók