Habzásgátló, gyümölcsös 125 ml

Folyékony, allergénmentes gyümölcsös illatú habzásgátló szerrel a zavaró hab egy pillanat alatt feloldható.

Specifikációk

Műszaki adatok

Kiszerelés nagysága (ml) 125
Csomagolási egység 6
Csomagolási súly (kg) 0,1
Tulajdonságok
  • Friss, kellemes illat
  • Allergiamentes illat
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
Figyelmeztetések és Biztonsági tanácsok az EU szabványok szerint
  • Figyelmeztető szó: Figyelmeztetés!
  • H319 Súlyos szemirritációt okoz.
  • P102 Gyermekektől elzárva tartandó.
  • P280 Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.
  • P264 A használatot követően a(z) -t alaposan meg kell mosni.
  • P305 + P351 + P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
  • P337 + P313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
Alkalmazási területek
  • Habzásgátló vízszűrős porszívóba