Loading

Felelősségvállalás a termékekben

A környezetvédelmi szempontok figyelembe vétele sok éve fontos része a termékfejlesztésnek a Kärchernél. Szisztematikus környezetvédelmi rendszerünk lényeges része a termékspecifikus környezetvédelem. Nemcsak a termékeink gyártásának és használatának kell környezettel összeférhetőnek lennie, hanem maguknak a készülékeinknek is. Ezért támaszt a Kärcher magas követelményeket a termékei, berendezései és szolgáltatásai környezetbarát kialakítása iránt. Nekünk magunknak is magasak az igényeink a készülékeinkkel szemben. Azonban ügyfeleink és a törvényalkotók is folyamatosan több elvárást támasztanak velünk és termékeinkkel szemben.

Felelősségvállalás a termékekben

Célunk: A környezetbarát működés folyamatos fejlesztése.

A Kärcher készülékek minden generációjának hatékonyabbnak és környezetbarátabbnak kell lennie. Két lényeges indok magyarázza ezt: egyrészt a környezetbarát termékekkel a legjobb lehetőség adódik a tevékenységünk meglévő környezetterhelésének csökkentésére. Másrészt egy környezetbarát készülék gyakran gazdaságos is.


Környezetvédelem a termékgyártási folyamatban

A fenntarthatóság iránti törekvés során az út maga a cél. A Kärcher már évtizedek óta halad ezen az úton példaszerű következményekkel. Ezért az új termékek fejlesztése során az „életciklus-gondolkodásmódot” részesítjük előnyben. Ez azt jelenti, hogy már a tervezési szakaszban szem előtt tartjuk a termék teljes életciklusát. A fejlesztés során a termék életének minden fontos állomását elemezzük környezetvédelmi szempontok szerint is, és úgy optimalizáljuk, hogy a megszülető megoldás a lehető legkisebb környezeti terheléssel járjon.

Nyersanyag-kitermelés

Termékeinket kiemelkedő minőségű nyersanyagokból készítjük. A megfelelő anyag jelentősen meghosszabbítják a Kärcher-berendezések élettartamát, és így óvják a környezetet.

Alkatrészgyártás

Környezeti kérdésekben szorosan együttműködünk beszállítóinkkal. Nagy hangsúlyt fektetünk a károsanyag-mentességre és a hatékony környezetmenedzsmentre.

Gyártás

Gyártási folyamataink környezeti hatása már most is elenyésző. Ennek ellenére elköteleztük magunkat a folyamatos fejlődés mellett, és azon fáradozunk, hogy innovatív megoldások segítségével tovább csökkentsük a környezetre gyakorolt hatást. Példák az ilyen megoldásokra: hővisszanyerés, vízújrahasznosítás, napenergia stb.

Disztribúció

Amennyiben lehetséges, termékeinket környezetbarát módon, pl. vonattal szállítjuk. Logisztikai okokból azonban továbbra is a teherautóval végzett disztribúció a meghatározó.

Felhasználás

A Kärcher-termékek tulajdonságait is folyamatosan fejlesztjük. Az innovatív megoldások csökkentik a víz- és energiafelhasználást, valamint a por- és zajkibocsátást.

Javítás

A könnyű javíthatóságra már a termékek tervezésénél ügyelünk. Gissigheimi szervizközpontunk gondoskodik a szakszerű javításról világszerte.

Újrahasznosítás és a hulladék elszállítása

A Kärcher az európai törvényi előírásoknak megfelelően 2005. óta ingyenesen visszaveszi a régi berendezéseket. A könnyű szétszerelhetőségnek és a megfelelő anyagok kiválasztásának köszönhetően a régi berendezések jól hasznosíthatóak. A Kärcher-berendezések 90 százalékban újrahasznosíthatóak.

Termékmegfelelőség

A Kärcher-termékekhez kapcsolódó jogi és ügyfélspecifikus követelmények világszerte jelentősen emelkednek. Éppen ezért az új termékek fejlesztése során szisztematikusan ügyelünk arra, hogy világszerte megfeleljünk a jogi és ügyfélspecifikus követelményeknek.

  • Környezetvédelmi követelmények a fejlesztési tervben: a környezetvédelmi követelmények nálunk a fejlesztési terv szerves részét képezik. Egy úgynevezett környezeti ellenőrzőlista segítségével követjük nyomon, hogy miként garantálhatnánk berendezéseink környezetbarátabb működését.

  • Környezetvédelmi követelmények a szállítói láncban:
    A Kärcher-termékekhez kapcsolódó jogi követelmények világszerte jelentősen emelkednek. Ahhoz, hogy ezeket a követelményeket a beszállítóink felé is szisztematikusan adhassuk tovább, bevezettünk egy saját normarendszert a környezettudatos terméktervezéshez.

Példák a legjobb környezetvédelmi megoldásokra Kärcher-termékeken

A környezetvédelemnek komoly jelentősége van a Kärcher számára. Egyrészt azért, mert a vállalat működésében érdekelt felek elvárásokat fogalmaznak meg a berendezéseinkkel kapcsolatban, amelyeknek szeretnénk megfelelni. Másrészt azért, mert ökológiai kiválóságra törekszünk. Ehhez tartozik termékeink energia- és erőforrás-hatékonysága, és az, hogy a berendezések ökológiai hatásait a lehető legalacsonyabban tartsuk. Mindkét indok arra sarkall minket, hogy termékeinket környezetvédelmi szempontok alapján javítsuk és fejlesszük tovább.

eco!-termékcsaládunk

A környezetvédelmi szempontokat sikeres és átfogó módon szem előtt tartó termékek kiemelkedő példája az eco!ogic és az eco!efficiency terméksor. Ezek számtalan környezetbarát terméktulajdonságot mutatnak fel.

Környezetvédelmi javaslatok.

REACH

A §33 szerinti tájékoztatási kötelezettséget nagyon pontosan betartjuk. Rögtön az első jelöltlista 2008. október 28-i nyilvánosságra hozatala után felvettük a kapcsolatot beszállítóinkkal, hogy beszerezzük a szükséges adatokat. A jelöltlista kiegészítésére is időben reagálunk.

A jelöltlistában megnevezett egyes anyagokat (SVHC) sokrétűen alkalmazzuk, elsősorban a DEHP-t, amelyet a műanyag alkatrészeknél alkalmazunk lágyítószerként. Ez a lágyítószer még jelen lehet az általunk kiszállított termékekben, pl. az elektromos vezetékekben, tömlőkben, kerekekben, fogantyúkban és hasonló alkatrészekben és felépítésekben. Amennyiben ezeket az anyagokat a rendelkezéseknek megfelelően alkalmazzák, semmilyen veszélyt nem jelentenek az egészségre és a környezetre. Az anyagok felhasználása megfelel a hatályos törvényi rendelkezéseknek. Azonban az esetleges tilalmakat megelőzendő már most is aktívan dolgozunk azon, hogy ezeket az anyagokat – amennyiben ez műszakilag lehetséges – másokkal helyettesítsük.

A Kärcher tisztítószereivel kapcsolatban már most elmondhatjuk, hogy nem tartalmaznak olyan anyagokat, amelyek szerepelnek az aktuális jelöltlistán.

Amennyiben további részletekre is kíváncsi, forduljon bizalommal hozzánk.

REACH

ErP ökológiai tervezési irányelv

Az EU 666/2013 a porszívók környezettudatos tervezésére vonatkozó követelményekkel kapcsolatos rendelet I. mellékletének 2b pontja alatt található gyártói tájékoztatási kötelezettséggel kapcsolatos további információért forduljon az illetékes Kärcher-szervizhez.

Itt találhat további információt a Kärcher-szervizpartnerekről.

Az európai energiacímke porszívók esetében.

Amit a Kärcher az eddigi porszívói esetében is már megvalósított, az most Európa-szerte törvénnyé vált: hatékony tisztítás a legkisebb teljesítménnyel. A 2014. 09. 01. óta érvényes EU energiacímke a porszívók esetében max. 1600 W-ra korlátozza a hálózatra kötött száraz porszívók névleges teljesítményét. Minden Európában forgalmazott berendezést el kell látni az EU energiacímkével.

> Itt találhat további információt.