Loading
Kärcher
Kärcher
Ручное расширение системы защиты от замерзания предварительный набрызг на диски / интенсивная предварительная мойка полностью / ополаскивание без разводов 26411540 https://www.kaercher.com/kz/aksessuary/ruchnoe-rasshirenie-sistemy-zashchity-ot-zamerzanija-predvaritelnyi-nabryzg-na-diski-intensivnaja-predvaritelnaja-moika-polnostju-opolaskivanie-bez-razvodov-26411540.html

Ручное расширение системы защиты от замерзания предварительный набрызг на диски / интенсивная предварительная мойка полностью / ополаскивание без разводов

№ для заказа: 2.641-154.0
Поиск дилера:
Совместимая техника