Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading

Atsakomybė už produktus

Aplinkos apsaugos aspektų laikymasis jau daugelį metų yra esminė produkto kūrimo dalis Kärcher įmonėje. Todėl su produktu susijusi aplinkos apsauga yra esminė mūsų sistemingo aplinkosaugos valdymo dalis. Tai yra, kad ne tik gamyba ir mūsų produktų naudojimas turi būti ekologiški, bet ir patys įrenginiai. Todėk Kärcher kelia aukštus reikalavimus produktų dizaino ekologiškumui, sistemų ir paslaugų ekologinei darnai, ir mes patys keliame aukštus reikalavimus mūsų pačių įrenginiams. Tačiau ir mūsų klientai bei įstatymų leidėjai taip pat didina reikalavimus mums ir mūsų produktams.

Produktverantwortung

Mūsų tikslas: nuolatinis atitikimo aplinkosaugos standartams gerinimas.

Kiekviena Kärcher sukurtų valymo įrenginių karta turėtų būti veiksmingesnė ir labiau tausojanti aplinką. Šis tikslas grindžiamas dviem pagrindiniais argumentais: viena vertus, mes turime geriausią galimybę sumažinti savo veiklos poveikį aplinkai per ekologiškus ir aplinką tausojančius produktus. Iš kitos pusės, ekologiškai darnus mechanizmas dažnai yra ir ekonomiškas.


Aplinkosauga produktų kūrimo procese

IMūsų paieškose siekti tvarumo, mūsų kelio kryptis yra tikslas. Kärcher šiuo keliu eina į ateitį jau keletą dešimtmečių ir daro tai pavyzdingai nuosekliai. Kurdama naujus produktus, Kärcher įmonė vadovaujasi terminu ,,gyvenimo ciklo samprata". Tai reiškia, kad yra atsižvelgiama į visą produkto gyvavimo ciklą nuo pat planavimo etapo. Visi produkto gyvavimo etapai analizuojami, atsižvelgiant į aplinkos apsaugos aspektus, projektavimo procese, ir yra optimizuojami, siekiant kiek įmanoma sumažinti poveikį aplinkai.

Žaliava gamybai

Mūsų produktai yra pagaminti iš aukštos kokybės žaliavų. Geros medžiagos ženkliai pratęsia Kärcher valymo įrengimų tarnavimo laiką , ir taip tausoja aplinką.

Detalių gamyba

Aplinkosaugos klausimus kruopščiai aptariame su tiekėjais.Gamyba be kenksmingų medžiagų ir veiksminga aplinkosaugos vadyba yra mūsų prioritetai.

Gamyba

Mūsų įdiegti gamybos procesai jau turi tik nedidelį poveikį aplinkai. Tačiau, mes esame įsipareigoję nuolat tobulėti, ir , pritaikydami inovacinius procesus, stengtis turėti net ir mažesnį poveikį aplinkai. Tokių procesų pavyzdžiai yra: šilumos išgavimas, vandens antrinis panaudojimas, saulės energija, etc.

Transportavimas

Jei įmanoma, mes naudojame aplinkai draugiškus transporto metodus, pavyzdžiui, geležinkelį, mūsų įrenginiams transportuoti. Tačiau dėl logistinių priežasčių daugiausia pervežama naudojant sunkiasvores krovinines transporto priemones.

Naudojimas

Kärcher produktų savybės taip pat yra nuolat tobulinamos. Inovaciniai sprendimai sumažina vandens ir energijos suvartojimą bei dulkių ir triukšmo emisiją.

Remontas

Lengvo remonto galimybė yra apgalvojama jau projektavimo etape. Mūsų aptarnavimo centras Gissigheime užtikrina kompetentingas remonto paslaugas visame pasaulyje.

Perdirbimas ir utilizavimas

Nuo 2005 Kärcher priima atgal senus prietaisus ir įrangą nemokamai pagal Europoje galiojančius teisės aktus. Lengvas išardymas ir tinkamų medžiagų pasirinkimas leidžia maksimaliai perdirbti senus prietaisus. Kärcher valymo įranga paprastai yra perdirbama iki 90%.

Produkto atitiktis

Teisiniai ir vartotojų poreikių reikalavimai, susiję su Kärcher produktais, sparčiai didėja visame pasaulyje. Mes sistemingai atnaujiname informaciją apie visus teisinius ir vartotojų poreikiais susijusius reikalavimus visame pasaulyje, kai kuriame naują produktą.

  • Aplinkosaugos reikalavimai techniniuose dokumentuose: mums aplinkosaugos reikalavimai yra neatskiriama techninių dokumentų dalis. Mes tikriname pagal vadinamąjį aplinkosaugos kontrolinį sąrašą, kaip mūsų įrenginiai gali būti dar labiau ekologiški.
  • Aplinkosaugos reikalavimai tiekimo grandinėje: teisiniai reikalavimai, susiję su Kärcher produktais sparčiai auga visame pasaulyje. Siekiant sistemingai perduoti šiuos reikalavimus tiekėjams, mes turime savo Kärcher standartus, taikomus aplinkai draugiškų produktų projektavimui.

Informacija apie senų elektros prietaisų utilizavimą

Aplinkai draugiški produktai, paslaugos ir procesai yra neatsiejama mūsų korporatyvinės misijos dalis. Taigi mes susiduriame su elektros ir elektroninės įrangos akto (ElektroG) reikalavimais Vokietijoje ir apie tai informuojame jus, kaip mūsų klientą. 

Seni elektros prietaisai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis. Pagal įstatymus, vartotojai privalo tokius įrenginius pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą prekybos vietose ar bendruomenėse. Senus įrenginius jūs taip pat galite nemokamai grąžinti į bet kurį Kärcher Centrą. 

Atkreipiame dėmesį, kad komerciniam vartojimui skirta elektroninė įranga (B2B), negali būti atiduodama į savivaldybių surinkimo punktus. Mes su malonumu informuosime apie tinkamas utilizavimo galimybes. 

Prašome iš įrenginių išimti baterijas bei akumuliatorius ir utilizuoti juos pagal informaciją, nurodytą atliekų tvarkymo įstatyme. Įrenginiuose su duomenų saugykla, jūs privalote ištrinti visus asmeninius duomenis. 

Šiukšlių dėžės simbolis reiškia, kad seni elektros prietaisai negali būti išmetami su buitinėmis atliekomis. Senoje įrangoje gali būti kenksmingų medžiagų, kurios gali pakenkti aplinkai ar sveikatai. Seni prietaisai yra perdirbami ir juose yra svarbių žaliavų.

 

muelltonne

Geriausios praktikos pavyzdžiai iš aplinkos apsaugos Kärcher produktuose

Kärcher įmonei aplinkos apsaugos aspektų integravimas į produktus yra labai svarbi užduotis: viena vertus todėl, kad suinteresuotosios šalys puoselėja didelius lūkesčius apie mūsų įrenginius, o šiuos lūkesčius mes norime pateisinti, bet, kita vertus, todėl, kad mes taip pat siekiame tobulumo ekologijos srityje. O tam reikia, kad mūsų produktai būtų tausojantys energiją ir išteklius, ir kad mes iki minimumo sumažintume mūsų įrengimų poveikį aplinkai. Šios dvi priežastys nuolat skatina mus plėtoti ir tobulinti mūsų produktus aplinkosauginiu aspektu.

Mūsų eko! asortimentas

Mūsų eco!ogic and eco!efficiency produktų linijos yra puikus sėkmingo holistinio aplinkosaugos požiūrio įgyvendinimo pavyzdys gaminiuose. Juose dera visa eilė aplinkai draugiškų gaminio savybių.

Informacija apie aplinkosaugą.

REACH

Mes labai atidžiai laikomės reikalavimo teikti informaciją laikantis §33 įgyvendinimo. Iškart po 2008 metų spalio 28 dieną paskelbto pirmųjų kandidatų sąrašo, mes susisiekėme su tiekėjais, kad gautume reikiamą informaciją. Mes operatyviai reaguojame į kandidatų sąrašo papildymą.

Pagal mūsų turimą informaciją, beveik visi Kärcher gaminiai turi detalių, kurių sudėtyje galima rasti švino (CAS 7439-92-1), pavyzdžiui žalvaryje, didesnėse nei 0,1% koncentracijose. Jeigu produktas yra naudojamas pagal paskirtį, ši medžiaga negali sukelti pavojaus sveikatai ar aplinkai. Šių medžiagų naudojimas atitinka taikytinas įstatymų nuostatas. Saugumo instrukcijos nėra reikalaujamos. 

 

REACH

ES energijos efektyvumo etiketė dulkių siurbliams.

Tai, ką Kärcher jau seniai praktikuoja su savo dulkių siurbliais, dabar tampa Europos Sąjungos įstatymu: veiksmingas valymas sunaudojant mažiau energijos. TES energijos efektyvumo etiketė, galiojanti nuo 2014 m. rugsėjo 1d., riboja nominalią sausų dulkių siurblių, prijungtų prie elektros tinklo, galią iki maksimalios 1600 W galios. Kiekvienas Europoje parduodamas prietaisas turi turėti ES energetinio efektyvumo ženklinimą.

> Daugiau informacijos rasite čia.