Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Stiklų valiklio koncentratas RM500 62957720 https://www.kaercher.com/lt/home-garden/valymo-ir-prieziuros-priemones/akumuliatorinis-langu-valytuvas/langu-valymas/stiklu-valiklio-koncentratas-rm500-62957720.html Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių valymui nepaliekant jokių žymių. Pašalina sunkiai įveikiamas riebalų, pirštų antspaudų ir purvo žymes.
Kärcher 5.64 EUR

Stiklų valiklio koncentratas RM500

Priemonė skirta stiklų ir veidrodžių valymui nepaliekant jokių žymių. Pašalina sunkiai įveikiamas riebalų, pirštų antspaudų ir purvo žymes.

Užsakymo numeris: 6.295-772.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Produktas
 • Valo nepalikdamas žymių
 • Pasižymi ypač švelniomis valymo savybėmis
 • Malonus ir gaivus aromatas
 • Suteikia atsparumo drėgmei
 • Galima naudoti valant rankomis
 Stiklų valiklio koncentratas RM500
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
 • Langai
 • Langai su grotelėmis
 • Veidrodžiai
 • Stalas su stiklo paviršiumi
 • Stiklinės dušo kabinos