Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Ratlankių valymo priemonė, 500 ml 62957600 https://www.kaercher.com/lt/home-garden/valymo-ir-prieziuros-priemones/auksto-slegio-plovimo-irenginiai/transporto-priemoniu-valymas-ir-prieziura/ratlankiu-valymo-priemone-500-ml-62957600.html Pašalina nuo stabdymo susidariusias dulkes, žiemos druskas bei kitus nešvarumus nuo visų plieninių bei lengvo lydinio ratlankių.

Ratlankių valymo priemonė, 500 ml

Pašalina nuo stabdymo susidariusias dulkes, žiemos druskas bei kitus nešvarumus nuo visų plieninių bei lengvo lydinio ratlankių.

Užsakymo numeris: 6.295-760.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (ml) 500
Produktas
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
 • Koncentrato pH - maždaug 9
 • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
 Ratlankių valymo priemonė, 500 ml
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P261 Stengtis neįkvėpti dulkių/dūmų/dujų/rūko/garų/aerozolio.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P272 Užterštų darbo drabužių negalima išnešti iš darbo vietos.
 • P363 Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.
 • P333 + P313 Jeigu sudirginama oda arba ją išberia: kreiptis į gydytoją.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Ratai