Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Plastmasės valiklis, 1 L 62957580 https://www.kaercher.com/lt/home-garden/valymo-ir-prieziuros-priemones/auksto-slegio-plovimo-irenginiai/valymas-aplink-namus-ir-sode/plastiko-pavirsiai/plastmases-valiklis-1-l-62957580.html Veiksmingas plastmasės valiklis, skirtas naudoti su Kärcher plovyklomis. Naudojamas švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke.
Kärcher 9.41 EUR

Plastmasės valiklis, 1 L

Veiksmingas plastmasės valiklis, skirtas naudoti su Kärcher plovyklomis. Naudojamas švelniam lauko baldų, plastikinių langų rėmų ir kitų plastmasės paviršių valymui namuose ir lauke.

Užsakymo numeris: 6.295-758.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 1
Svoris su pakuote 6,99
Produktas
 • Veiksmingas purvo valiklis greitam ir efektyviam riebalų, paukščių nešvarumų ir kt. Išmetamų teršalų valymui
 • Efektyvi spalvos apsaugos formulė lėtina plastikinių paviršių blukimą ar spalvos praradimą
 • Paviršiaus apsaugos formulė padeda išsaugoti sodo baldų, langinių ir plastiko paviršių ilgaamžiškumą
 • Plug 'n' Clean sistema yra lengviausias ir greičiausias būdas pritaikyti valiklį prie aukšto slėgio įrenginių
 • Paviršinio aktyvumo medžiagų biologinis skaidumas aitinka Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (OECD) reikalavimus
 • Valymo priemonė, paruošta naudojimui
 Plastmasės valiklis, 1 L
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
 • Sodo baldai
 • Landų rėmai
 • Plastikinės panelės