Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Intensyvi gilaus valymo priemonė, RM 750 62955390 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/aukstas-slegis/intensyvi-gilaus-valymo-priemone-rm-750-62955390.html Veiksminga gilaus valymo priemonė puikiai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes, pavyzdžiui, tepalus, riebalus, suodžius, kraują ir baltymines medžiagas. Mažai putoja. Rekomenduojamas naudoti su paviršiaus valikliais.

Intensyvi gilaus valymo priemonė, RM 750

Veiksminga gilaus valymo priemonė puikiai pašalina sunkiausiai įveikiamas dėmes, pavyzdžiui, tepalus, riebalus, suodžius, kraują ir baltymines medžiagas. Mažai putoja. Rekomenduojamas naudoti su paviršiaus valikliais.

Užsakymo numeris: 6.295-539.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Svoris su pakuote 11,829
Matmenys (I x P x A) 290 / 190 / 230
Produktas
 • Itin veiksminga valymo priemonė, skirta naudoti su aukšto slėgio ir grindų plovimo įrenginiais
 • Nepriekaištingai išvalo stipriai užterštą pramoninės paskirties grindų dangą
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Negausiai putoja
 • Itin efektyvi piemonė
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Intensyvi gilaus valymo priemonė, RM 750
 Intensyvi gilaus valymo priemonė, RM 750
 Intensyvi gilaus valymo priemonė, RM 750
 Intensyvi gilaus valymo priemonė, RM 750
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Automobilių / variklių valymui
 • Dalių valymui
 • Grindų valymas
 • Paviršių nuriebalinimui