Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Neutralaus pagrindo valymo putos, RM 57 ASF 62951780 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/aukstas-slegis/neutralaus-pagrindo-valymo-putos-rm-57-asf-62951780.html Švelni putojanti valymo priemonė skirta šviežioms tepalų, riebalų ir baltyminių medžiagų dėmėms valyti. Stabilus putų sluoksnis palengvina valymo procedūrą ir lengvai nuplaunamas.

Neutralaus pagrindo valymo putos, RM 57 ASF

Švelni putojanti valymo priemonė skirta šviežioms tepalų, riebalų ir baltyminių medžiagų dėmėms valyti. Stabilus putų sluoksnis palengvina valymo procedūrą ir lengvai nuplaunamas.

Užsakymo numeris: 6.295-178.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Svoris su pakuote 21,573
Matmenys (I x P x A) 260 / 237 / 430
Produktas
 • Valymo aukštu slėgiu putos
 • Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
 • Priemonė pasižymi neutralia sudėtimi, tad paviršius valo itin švelniai
 • Išgaunamas skalsus putų sluoksnis
 • Putos itin lengvai nuplaunamos
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriaceto rūgšties (NTA)
 Neutralaus pagrindo valymo putos, RM 57 ASF
 Neutralaus pagrindo valymo putos, RM 57 ASF
 Neutralaus pagrindo valymo putos, RM 57 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Virtuvės balinimui
 • Paviršių valymui
 • Didelėms virtuvėms
 • Arklidžių valymui