Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Šarminio pagrindo valymo putos, RM 58 ASF 62951000 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/aukstas-slegis/sarminio-pagrindo-valymo-putos-rm-58-asf-62951000.html Patikimai pašalina sunkiai įveikiamas riebalų, tepalų ir baltyminių medžiagų dėmes, o taip pat maisto likučius ant plytelių ir talpų. Putų danga ilgai išsilaiko, todėl veiksmingai nuvalomi net ir vertikalūs paviršiai.

Šarminio pagrindo valymo putos, RM 58 ASF

Patikimai pašalina sunkiai įveikiamas riebalų, tepalų ir baltyminių medžiagų dėmes, o taip pat maisto likučius ant plytelių ir talpų. Putų danga ilgai išsilaiko, todėl veiksmingai nuvalomi net ir vertikalūs paviršiai.

Užsakymo numeris: 6.295-100.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 20
Svoris su pakuote 22,198
Matmenys (I x P x A) 260 / 237 / 430
Produktas
 • Valymo aukštu slėgiu putos
 • Pašalina sunkiai įveikiamas alyvos, riebalų ir baltyminės kilmės dėmes
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Išgaunamas skalsus putų sluoksnis
 • Putos itin lengvai nuplaunamos
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Šarminio pagrindo valymo putos, RM 58 ASF
 Šarminio pagrindo valymo putos, RM 58 ASF
 Šarminio pagrindo valymo putos, RM 58 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Videos
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Virtuvės balinimui
 • Paviršių valymui
 • Sienoms, plytelėms
 • Maisto talpoms
 • Arklidžių valymui