Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Vaško šalinimo priemonė, RM 36 62951490 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/aukstas-slegis/vasko-salinimo-priemone-rm-36-62951490.html Vaško pašalinimo priemonė švelniai naikina apsauginę vaško dangą ir riebalų nuosėdas ant dažytų paviršių. Idealiai tinka naudojimui su aukšto slėgio valikliais.

Vaško šalinimo priemonė, RM 36

Vaško pašalinimo priemonė švelniai naikina apsauginę vaško dangą ir riebalų nuosėdas ant dažytų paviršių. Idealiai tinka naudojimui su aukšto slėgio valikliais.

Užsakymo numeris: 6.295-149.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Veiksminga iškonservavimo priemonė
 • Pašalina apsauginę vaško plėvelę nuo valomų paviršių
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Be halogenintų angliavandenilių
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Vaško šalinimo priemonė, RM 36
 Vaško šalinimo priemonė, RM 36
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.
 • H412 Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
 • P273 Saugoti, kad nepatektų į aplinką.
 • P301 PRARIJUS:
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P331 NESKATINTI vėmimo.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
 • EUH066 Pakartotinis poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą.
Pritaikymo sritys
 • Automobilių vaško nuėmimui
 • Dalių valymui
 • Paviršių nuriebalinimui
 • Automobilių / variklių valymui