Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Pirminio valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 803 ASF 62955470 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/automobiliai/pirminio-valymo-priemone-be-nitrilotriacto-rugsties-rm-803-asf-62955470.html

Pirminio valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 803 ASF

Užsakymo numeris: 6.295-547.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Efektyvi pirminio apipurškimo priemonė, skirta automobilių bei universalių transporto priemonių pirminiam plovimui
 • Suminkština riebalų ir alyvos nuosėdas, suodžius bei vabzdžių likučius ir veiksmingai juos pašalina
 • Užtikrina akivaizdžiai kokybiškesnį rezultatą po tolimesnių plovimo etapų.
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Veikia greitai ir efektyviai
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Pirminio valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 803 ASF
 Pirminio valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 803 ASF
 Pirminio valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 803 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H314 Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P303 + P361 + P353 PATEKUS ANT ODOS (arba plaukų): nusivilkite visus užterštus drabužius. Nuplaukite odą vandeniu arba po dušu.
 • P405 Laikyti užrakintą.
 • P501a Turinį/talpą išpilti (išmesti) - šalinti pagal vietines / regionines / nacionalines / tarptautines taisykles.
Pritaikymo sritys
 • Automobilių vaško nuėmimui
 • Transporto priemonių valymui
 • Automobilių / variklių valymui
 • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.