Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1 62952370 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/detales/specialus-aktyvus-milteliai-rm-80-super-1-62952370.html Didelės koncentracijos, pilami ir vandenyje tirpstantys milteliai pasižymintys gaiviu aromatu. Tirpina tepalus/riebalus ir eismo metu susiformavusias dėmes. Efektyvūs esant bet kokiai temperatūrai ir nekenkia paviršiui.

Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1

Didelės koncentracijos, pilami ir vandenyje tirpstantys milteliai pasižymintys gaiviu aromatu. Tirpina tepalus/riebalus ir eismo metu susiformavusias dėmes. Efektyvūs esant bet kokiai temperatūrai ir nekenkia paviršiui.

Užsakymo numeris: 6.295-237.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 20
Produktas
 • Didelės koncentracijos valomieji milteliai, skirti transporto priemonių plovimui aukštu slėgiu
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Itin efektyvi piemonė
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1
 Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1
 Specialūs aktyvūs milteliai, RM 80 Super 1
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Automobiliams
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.