Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Giluminio valymo priemonė, RM 764 62952900 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/professional/kilimai/giluminio-valymo-priemone-rm-764-62952900.html Skysto pagrindo gilaus valymo milteliai tekstilės paviršių ir minkštų baldų valymui. Taip pat tinka mišraus pluošto paviršių valymui.

Giluminio valymo priemonė, RM 764

Skysto pagrindo gilaus valymo milteliai tekstilės paviršių ir minkštų baldų valymui. Taip pat tinka mišraus pluošto paviršių valymui.

Užsakymo numeris: 6.295-290.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Svoris su pakuote 11,093
Matmenys (I x P x A) 230 / 188 / 307
Produktas
 • Efektyvi giluminio valymo priemonė, skirta tekstilės paviršių ir minkštų baldų valymui
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Skysto pavidalo valymo priemonė, paruošta naudoti iš karto
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Sudėtyje nėra jokių balinamųjų medžiagų
 • Užtikrina grindų švarą
 Giluminio valymo priemonė, RM 764
 Giluminio valymo priemonė, RM 764
 Giluminio valymo priemonė, RM 764
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
 • Automobilių paruošimui
 • Tekstiliniai paviršiai