Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktyvi šarminė valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 81 ASF 62955580 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/aktyvi-sarmine-valymo-priemone-be-nitrilotriacto-rugsties-rm-81-asf-62955580.html Veiksmingai ir švelniai veikiantis aukšto slėgio valymo koncentratas skirtas sunkiai įveikiamoms tepalų, riebalų ir mineralinėms dėmėms išvalyti. Tinka automobilių plovimui, brezento ir variklių valymui.

Aktyvi šarminė valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 81 ASF

Veiksmingai ir švelniai veikiantis aukšto slėgio valymo koncentratas skirtas sunkiai įveikiamoms tepalų, riebalų ir mineralinėms dėmėms išvalyti. Tinka automobilių plovimui, brezento ir variklių valymui.

Užsakymo numeris: 6.295-558.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Efektyvi valymo priemonė naudojimui su aukštu slėgiu
 • Tinka tepalų, alyvos ar mineralinių dėmių valymui
 • Efektyviai veikia įvairioje temperatūroje
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Malonus, gaivus aromatas
 • Suyrančios paviršiaus aktyvios medžiagos pagal EEC 648/2004
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Nėra fosfatų
 • Be silikono
 Aktyvi šarminė valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 81 ASF
 Aktyvi šarminė valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 81 ASF
 Aktyvi šarminė valymo priemonė be nitrilotriacto rūgšties, RM 81 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H290 Gali ėsdinti metalus.
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P234 Laikyti tik originalioje talpykloje.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
 • P405 Laikyti užrakintą.
Pritaikymo sritys
 • Transportas ir transportavimo įranga
 • Automobilių / variklių valymui
 • Dalių valymui
 • Paviršių nuriebalinimui
 • Tentų valymui
 • Grindų ir paviršių valymui