Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Solar Cleaner RM 99, 20 62957990 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/aukstas-slegis/solar-cleaner-rm-99-62957990.html

Solar Cleaner RM 99, 20

Užsakymo numeris: 6.295-799.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 20
Produktas
 Solar Cleaner RM 99, 20
 Solar Cleaner RM 99, 20
 Solar Cleaner RM 99, 20
 Solar Cleaner RM 99, 20
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
  • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
  • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
  • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
  • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
  • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Videos
Suderinami įrenginiai