Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Aktyvios putos, RM 812 ASF 62951370 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/automobiliai/aktyvios-putos-rm-812-asf-62951370.html Labai veiksmingas, putojantis šveitimo šampūnas. Specialiai sukurtas apsaugoti transporto priemonių paviršius ir šepečius.

Aktyvios putos, RM 812 ASF

Labai veiksmingas, putojantis šveitimo šampūnas. Specialiai sukurtas apsaugoti transporto priemonių paviršius ir šepečius.

Užsakymo numeris: 6.295-137.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 200
Produktas
 • Itin veiksmingas, putojantis šampūnas, skirtas automobilių plovimui
 • Šalina tepalų, riebalų bei mineralines dėmes
 • Išgaunamos gausios, šviesios ir standžios putos
 • Sumažina šepečių slydimo trintį ir taip apsaugo transporto priemonės paviršių
 • Naudojant šią priemonę, plovimo šepečiai išsitepa akivaizdžiai mažiau
 • Tinkamas plauti mašiną prieš vaškavimą, tad apsaugo nuo dryžių susidarymo ant vašku padengto paviršiaus
 • Atitinka Vokietijos automobilių pramonės asociacijos (VDA) standartus
 • Padeda greitai ir lengvai atskirti tepalą/vandenį valymo įrenginiuose
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 Aktyvios putos, RM 812 ASF
 Aktyvios putos, RM 812 ASF
 Aktyvios putos, RM 812 ASF
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H315 Dirgina odą.
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
 • P332 + P313 Jeigu sudirginama oda: kreiptis į gydytoją.
 • P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: Nuplauti dideliu kiekiu muilo ir vandens.
Pritaikymo sritys
 • Transporto priemonių valymui
 • Krovininių transporto priemonių valymui
 • Automobiliams, krovininėms transporto priemonėms, dviračiams.
 • Automobiliams