Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Purškiamas riebalų šalinimo skystis, RM 39 ASF, 200 62954240 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/detales/purskiamas-riebalu-salinimo-skystis-rm-39-asf-62954240.html Medžiagą apsaugantis valymo ir nuriebalinimo produktas efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir suodžių nuosėdas nuo metalo komponentų ir taip pat suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos.

Purškiamas riebalų šalinimo skystis, RM 39 ASF, 200

Medžiagą apsaugantis valymo ir nuriebalinimo produktas efektyviai pašalina tepalų, riebalų ir suodžių nuosėdas nuo metalo komponentų ir taip pat suteikia laikiną apsaugą nuo korozijos.

Užsakymo numeris: 6.295-424.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis 200
Produktas
 • Veiksminga riebalų šalinimo priemonė, skirta detalių plovimui aukšto slėgio įrenginiais bei detalių plovimo įrenginiais
 • Ištirpina alyvos, riebalų ir rūdžių dėmes
 • Apsaugo metalines dalis nuo korozijos laikino sandėliavimo metu
 • Tinkama daugeliui paviršių
 • Negausiai putoja
 • Koncentrato pH - maždaug 10
 • Gelsvas skystis, pasižymintis specifiniu kvapu
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Be nitritų ir halogenintų angliavandenilių
 Purškiamas riebalų šalinimo skystis, RM 39 ASF, 200
 Purškiamas riebalų šalinimo skystis, RM 39 ASF, 200
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H318 Smarkiai pažeidžia akis.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P310 Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/
Suderinami įrenginiai
Pritaikymo sritys
 • Dalių valymui
 • Paviršių nuriebalinimui