Mūsų svetainė naudoja slapukus

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Kai kurie iš jų yra skirti korektiškam svetainės funkcionavimui. Jūs galite ištrinti ir blokuoti slapukus, tačiau tokiu atveju svetainė gali atvaizduoti ne visą informaciją. Daugiau apie slapukus ir jų naudojimą skaitykite mūsų privatumo politikoje.

Loading
Kärcher
Kärcher
Purškiamas valiklis, RM 748 62951620 https://www.kaercher.com/lt/professional/valymo-ir-prieziuros-priemones/reinigungsmittel-professional/grindu-plovimo-masinos-vieno-disko-plovimo-masinos/tarpinis-valymas-ir-prieziura-purskiamas-valiklis/purskiamas-valiklis-rm-748-62951620.html Slydimui atspari purškiama emulsija visiems padengtiems kietiems paviršiams. Atstato ir atnaujina padengtas grindis.

Purškiamas valiklis, RM 748

Slydimui atspari purškiama emulsija visiems padengtiems kietiems paviršiams. Atstato ir atnaujina padengtas grindis.

Užsakymo numeris: 6.295-162.0
Prekybos salono paieška:
Specifikacijos

Techniniai duomenys

Pakuotės dydis (l) 10
Produktas
 • Purškiama emulsija, skirta padengtų grindų valymui ir priežiūrai
 • Pagaminta vaško pagrindu
 • Pašalina batų kulnų žymes ir batų paliktus pėdsakus
 • Pasižymi slydimą mažinančiomis savybėmis
 • Panaudojus priemonę, grindis galima poliruoti
 • Be nitrilotriacto rūgšties (NTA)
 • Be lakiųjų organinių junginių (VOC)
 • Be tirpiklių
 Purškiamas valiklis, RM 748
 Purškiamas valiklis, RM 748
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
Įspėjimai ir saugumo rekomendacijos pagal EB direktyvas
 • H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.
 • P280 Mūvėti apsaugines pirštines/dėvėti apsauginius drabužius/naudoti akių (veido) apsaugos priemones.
 • P264 Po naudojimo kruopščiai nuplauti
 • P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: Kelias minutes atsargiai plauti vandeniu. Išimti kontaktinius lęšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis.
 • P337 + P313 Jei akių dirginimas nepraeina: kreiptis į gydytoją.
Pritaikymo sritys
 • Grindų dangos padengimui