Karcher svētku loterija

Pakalpojumu loterijas “Kärcher svētku loterija” noteikumi

1. Loterijas pakalpojumu sniedzējs: SIA “Karcher”, reģ. nr. 50103444511, juridiskā adrese: Gustava Zemgala gatve 71, Rīga, LV-1039, Latvija, - turpmāk Pakalpojumu sniedzējs.

 

2. Loterijas organizētājs: SIA “Visas Loterijas” reģistrācijas nr.: 40103404235, juridiskā adrese: Absolventu iela 8, Ķekavas nov., Baloži, Latvija, LV-2128, turpmāk Loterijas rīkotāji.

 

3. Loterijas norises teritorija: visa Latvijas Republikas teritorija. Loterijā var piedalīties ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs.

 

3.1. Loterijas pakalpojums: jebkurš privātpersonas veikts pirkums vismaz 50.00
EUR (iesk. PVN) vērtībā kādā no SIA “Karcher” veikaliem vai interneta veikalā www.kaercher.com/lv/.

 

4. Loterijas norises laiks:

4.1.Loterijas norises sākuma datums: 2022. gada 1. decembris. Loterijas norises beigu datums: 2023. gada 9. janvāris.

4.2. Loterijas reģistrācijas periods: no 2022. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim.

 

5. Balvu fonds:

 • Tvaika tīrītājs SC 2 EasyFix PREMIUM, 1 gb., 167 EUR
 • Logu mazgātājs WV 2 BLACK EDITION, 1 gb., 73 EUR
 • CVH 2S, 1 gb., 89 EUR
 • Akumulatora putekļsūcējs VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME, 1. gb., 252 EUR
 • Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 4 V-20/8/22 CAR,  1 gb. 157 EUR

 

6. Loterijas pakalpojumu skaits, kurus saņemot varēs piedalīties Loterijā, ievērojot saprātīgu pieprasījumu, netiks ierobežots.


6.1. Loterijas pakalpojums var būt pieejams arī pirms vai pēc 4. punktā norādītajiemmperiodiem, taču to saņemšana nedod tiesības piedalīties Loterijā.


6.2. Tiek prognozēts, ka Loterijā piedalīsies 500 (pieci simti) dalībnieku. Iespēja iegūt laimestu ir 5 (pieci) pret 500 (pieci simti).

 

7. Lai piedalītos Loterijā un pretendētu uz balvas iegūšanu, no 2022. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. decembrim, jāveic pirkums vismaz 50.00 EUR vērtībā kādā no SIA “Karcher” veikaliem vai interneta veikalā www.kaercher.com/lv/, jāsaglabā pirkuma apliecinošais dokuments un jāreģistrējas Loterijai:

https://www.loterijas.lv/loterija/karcher-svetku-loterija/


• aizpildot reģistrēšanās anketu mājas lapā www.loterijas.lv. Anketā jānorāda vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs, dalībnieka tālruņa numurs. Reģistrācija ir bez maksas.


• Obligāti aizpildāmie lauki, lai veiktu dalību loterijā ir: vārds, uzvārds, pirkuma dokumenta numurs un dalībnieka tālruņa numurs.

7.1.Loterijas norises laikā, Loterijas organizētājs veic Preču un pakalpojumu loteriju likumā noteikto personas datu - vārds, uzvārds - ievākšanu un apstrādi. Dati tiek izmantoti, lai identificētu un publicētu Loterijas laimētāju. Atbilstoši “Preču un pakalpojumu loteriju likuma organizēšanas uzraudzības un kontroles kārtības 5. punktam”, loterijas reģistrāciju datu uzglabāšanu 5 gadus veiks Loterijas organizētājs.

7.2.Lai nodrošinātu iespējami precīzas un unikālas Loterijas reģistrācijas, tādējādi izvairoties no iespējamas datu dublēšanās, kā arī, lai precīzi noteiktu Loterijas laimētāju un pārbaudītu precīzu dalību loterijā, informētu par laimestu, Loterijas organizētājs pieprasa norādīt dalībnieka tālruņa numuru un pirkuma dokumenta numuru.

7.3. Izpildot loterijas nosacījumus vairākkārt, loterijas dalībnieks izlozei tiks reģistrēts vairākas reizes.

7.4. Viens pirkuma dokuments var laimēt tikai vienu balvu.

7.5.Viens tālruņa numurs un vārds/uzvārds var laimēt vienu balvu.

 

8. Ar balvas saņemšanu saistītie papildu izdevumi, kas nav norādīti šajos noteikumos, piemēram, transporta izdevumi vai telefona sarunu izmaksas, netiek segti.

 

9. Loterijā tiek noteikta 1 (viena) izloze, kurās piedalās saņemtās reģistrācijas saskaņā ar šo noteikumu 7. punktu:

Izlozes norises laiks: 09.01.2023. plkst. 11.00

Periods par kādu notiek izloze: 01.12.2022. plkst. 00.00 – 31.12.2022. plkst. 23.59

Izlozētās balvas un skaits:

 • 1 (viens) Tvaika tīrītājs SC 2 EasyFix PREMIUM;
 • 1 (viens) Logu mazgātājs WV 2 BLACK EDITION;
 • 1 (viens) CVH 2S;
 • 1 (viens) Akumulatora putekļsūcējs VC 4 CORDLESS PREMIUM MYHOME;
 • 1 (viens) Putekļsūcējs slapjai un sausai
  uzkopšanai WD 4 V-20/8/22 CAR

Rezervisiti: 2 (divi) katram balvas veidam

9.1. Izlozes notiek Loterijas rīkotāju SIA “Visas Loterijas” telpās – Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīgā, 6. stāvā.


9.2. Izlozes tiks veiktas ar loteriju programmatūru “Premium”.


9.3. Izlozēs katram balvu veidam tiek izlozēti papildu rezerves laimētāji gadījumam, ja primārie izlozētie laimētāji nespēj pierādīt dalību Loterijā vai viņu reģistrācija nav atbilstoša šiem noteikumiem. Rezerves laimētāji tiek ierakstīti protokolā, bet netiek izziņoti. Rezerves laimētāji saņem tiesības uz balvu rindas secībā, kādā tie tiek izlozēti.

 

10. Pilns uzvarētāju saraksts tiks publicēts 2023. gada 9. janvārī līdz plkst. 23:59 mājas lapā www.loterijas.lv.


11. Laimesta ieguvēji par laimestu saņemšanu tiks informēti personīgi, zvanot vai nosūtot īsziņu uz telefona numuru, kas norādīts pie reģistrācijas.


11.1. Uzvarētājiem ir iespēja arī pašiem sazināties ar Loterijas rīkotājiem SIA “Visas Loterijas” pa tālruni 67686540 darba dienās no 9.00 līdz 17.00 un vienoties par balvas saņemšanu līdz 2023. gada 23. janvārim. Pēc šī datuma balvas vairs netiks izsniegtas un pāries Pakalpojumu sniedzēja īpašumā.


11.2. Ierodoties saņemt laimējušo balvu, uzvarētājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase/ID karte). Pēc balvas saņemšanas laimētājs nevar vērsties pie Loterijas rīkotājiem ar pretenziju par balvu.


11.3. Balva netiek izsniegta, ja Loterijas laimētājs:


11.3.1.nevar uzrādīt šajos noteikumos norādītos personas apliecinošos dokumentus vai šajos dokumentos redzamā informācija nesakrīt ar Loterijas laikā veikto reģistrāciju, kas ir laimējusi;


11.3.2. ir reģistrējis vienu pirkuma dokumenta numuru vairākkārt;


11.3.3. ir reģistrējis pirkuma dokumenta numura vietā jebkuru citu numuru, kas norādīts pirkuma dokumentā;


11.3.4.ir reģistrējis vairākas ciparu kombinācijas no viena pirkuma dokumenta, tādējādi mēģinot palielināt savas izredzes laimēt;


11.3.5. ir reģistrējis vienu un to pašu pirkuma dokumenta numuru, mainot tajā simbolus uz līdzīgiem;


11.3.6. ir papildinājis pirkuma dokumenta numuru ar papildus simboliem vai mainījis simbolu kombināciju;


11.3.7.nesniedz pietiekošu laimētāju identificējošu informāciju, atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


11.4. Loterijas rīkotājiem Loterijas dalībnieka Loterijas laikā iegūtā balva pēc Loterijas dalībnieka prasības nav jāapmaina pret citu balvu, un nav jākompensē Loterijas uzvarētājam balvas vērtība skaidrā naudā.

12. Visas pretenzijas par Loteriju jāsūta rakstiski Loterijas rīkotājiem – SIA “Visas Loterijas”, (Dzirnavu ielā 37 - 63, Rīga, Latvija, LV-1010) līdz 2023. gada 24. janvārim ar norādi Loterija “Kärcher svētku loterija”. Pretenzijas, kas iesniegtas pēc šī datuma, neizraisa juridiskas sekas.


12.1. Loterijas rīkotāji izskata pretenziju un atbild uz to 15 (piecpadsmit) dienu laikā pēc saņemšanas. Ja Loterijas rīkotāji uzskata pretenziju par pamatotu, tas atbildē norāda pretenzijas apmierināšanas kārtību un termiņus.


12.2. Loterijas dalībnieks ir tiesīgs atsaukt dalību loterijā, ar rakstveida iesniegumu, norādot konkrētās loterijas nosaukumu, atļaujas numuru un loterijas periodu.


13. Loterijā nevar piedalīties SIA “Karchar” un SIA “Visas Loterijas” darbinieki. Gadījumā, ja tiek konstatēts, ka norādīto uzņēmumu darbinieks ir piedalījies Loterijā, viņam balva netiek izsniegta.


14. Loterijas rīkotāji nenes atbildību par Loterijas dalībnieku izslēgšanu no izlozes, kā arī par balvas neizsniegšanu gadījumos, kad nav ievēroti Loterijas noteikumi vai Loterijas dalībnieku sniegtā informācija ir nepatiesa vai neprecīza, vai, ja ar Loterijas laimētājiem nav izdevies sazināties no Loterijas rīkotāju neatkarīgu iemeslu dēļ.


14.1. Loterijas rīkotāju un Loterijas dalībnieku tiesības un pienākumi ir noteikti tikai šajos Loterijas noteikumos. Reklāmas materiālos pieejamajai informācijai par Loteriju ir tikai informatīvs raksturs.


14.2. Loterijas norises kārtību saskaņā ar esošajiem noteikumiem nosaka Loterijas rīkotāji, saskaņojot tos ar Latvijas Republikas Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekciju, un to izpilde un ievērošana ir obligāta visiem Loterijas dalībniekiem.


14.3. Ar Izložu un azartspēļu uzraudzības inspekcijas apstiprinātiem loterijas noteikumiem iespējams iepazīties mājas lapā www.loterijas.lv, kā arī pa tālruni +371 67686540.