Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Gels disku tīrīšanai 62957600 https://www.kaercher.com/lv/maja-un-darzs/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/augstspiediena-tiritaji/transportlidzeklu-tirisana-un-kopsana/gels-disku-tirisanai-62957600.html Labāk uzsūcas un nenopil. Disku tīrīšanas gels notīra bremžu putekļus, ziemas sāli u. c. no metāla un riteņu diskiem. Viegli sārmains, automātiskas darbības, saudzīgs. 500 ml izsmidzināšanas pudele.

Gels disku tīrīšanai

Labāk uzsūcas un nenopil. Disku tīrīšanas gels notīra bremžu putekļus, ziemas sāli u. c. no metāla un riteņu diskiem. Viegli sārmains, automātiskas darbības, saudzīgs. 500 ml izsmidzināšanas pudele.

Pasūtījuma numurs: 6.295-760.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (ml) 500
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 0,6
Produkts
 • Tīrītājs metāla un viegla metāla diskiem - ar želejas struktūru
 • Notīra bremžu putekļus, riepu nodiluma un ziemas sāls paliekas, sniegu un dubļu paliekas.
 • Pateicoties gela struktūrai, tā pietiks ilgam laikam, tādējādi nodrošinot intensīvu netīrumu iznīcināšanu
 • Iedarbojas nekavējoties
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Ar inovatīvu krāsas izmaiņas sistēmu (no baltas par sarkanu), kas signalizē, ka pagājis reakcijas laiks
 • Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
 • Koncentrāta pH vērtība ir aptuveni 9
 • Lietošanai gatavs tīrīšanas līdzeklis (RTU)
 Gels disku tīrīšanai
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 • P102 Sargāt no bērniem.
 • P261 Izvairīties ieelpot putekļus/tvaikus/gāzi/dūmus/izgarojumus/smidzinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P272 Piesārņoto darba apģērbu neiznest ārpus darba telpām.
 • P363 Pirms atkārtotas lietošanas piesārņoto apģērbu izmazgāt.
 • P333 + P313 Ja rodas ādas iekaisums vai izsitumi: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.