Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Gels stikla tīrīšanai 62957620 https://www.kaercher.com/lv/maja-un-darzs/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/augstspiediena-tiritaji/transportlidzeklu-tirisana-un-kopsana/gels-stikla-tirisanai-62957620.html Bez kaitinošās pilēšanas. Stikla tīrīšanas gelam ar tā inovatīvo formulu ir labas uzsūkšanās īpašības, un tas tīra stiklu un citas gludas virsmas spēcīgi, bet saudzīgi.
Kärcher 12.12 EUR

Gels stikla tīrīšanai

Bez kaitinošās pilēšanas. Stikla tīrīšanas gelam ar tā inovatīvo formulu ir labas uzsūkšanās īpašības, un tas tīra stiklu un citas gludas virsmas spēcīgi, bet saudzīgi.

Pasūtījuma numurs: 6.295-762.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (ml) 500
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 4,8
Produkts
 • Notīra ieēdušos traipus, piemēram, smērvielu paliekas, kukaiņus, pirkstu nospiedumus un emisijas
 • Gela struktūra neļauj tam pilēt iekšā diskā
 • Īpaši piemērots aizsargstikliem, vertikālām stikla un spoguļu virsmām, jumta logiem
 • Labas mitrināšanas īpašības
 • Tīra, neatstājot svītras
 • Koncentrāta pH vērtība aptuveni 9
 • Virsmaktīvās vielas bioloģiski noārdās atbilstoši ESAO prasībām
 • Lietošanai gatavs tīrīšanas līdzeklis (RTU)
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P102 Sargāt no bērniem.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.