UBS nevadoši palīglīdzekļi

Izslēgšanai, kad tiek sūkti nevadoši šķidrumi, piemēram, eļļas un smērvielas.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 0,4
Saderīgās iekārtas