Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
Tīrīšanas līdzeklis grīdām RM 730 ASF 62954910 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/grida/ikdienas-tirisanas-lidzeklis/tirisanas-lidzeklis-gridam-rm-730-asf-62954910.html Mazputojošs grīdas segumu pulētājs visām īpaši spodrām, cietām un elastīgām grīdām. Īpaši piemērots spīdīgu akmens grīdu tīrīšanai. RM 730 ASF nožūstot neatstāj svītras.

Tīrīšanas līdzeklis grīdām RM 730 ASF

Mazputojošs grīdas segumu pulētājs visām īpaši spodrām, cietām un elastīgām grīdām. Īpaši piemērots spīdīgu akmens grīdu tīrīšanai. RM 730 ASF nožūstot neatstāj svītras.

Pasūtījuma numurs: 6.295-491.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 1
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 1,1
Produkts
 • Spēcīgs pamata un ikdienas tīrīšanas tīrītājs visu veidu cietām un elastīgām grīdām.
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • Pašspodrinošs
 • Nožūstot neatstāj svītras
 • Mazputojošs
 • Patīkams, svaigs aromāts
 • Pateicoties eļļas atdalītājam ātri atdala eļļu/ūdeni
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 • Nesatur fosfātus
 Tīrīšanas līdzeklis grīdām RM 730 ASF
 Tīrīšanas līdzeklis grīdām RM 730 ASF
 Tīrīšanas līdzeklis grīdām RM 730 ASF
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Pielietošanas veidi
 • Grīdas tīrīšana