Pulverveidīgs kristalizējošs līdzeklis grīdām, kas piešķir mirdzumu RM 775

Līdzeklis marmora grīdu un mozaīkbetona segumu apstrādei un spožuma piešķiršanai. Pēc kristalizācijas grīdai ir patīkams mirdzums, tā ir cietāka un nodilumizturīgāka.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (kg) 5
Iepakojuma vienības 1
pH 1,4
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 5,5
Izmēri (G x P x A) (mm) 225 / 225 / 213
Produkts
 • Efektīvs, spodrinošs līdzeklis akmens materiāla, piemēram marmora, mozaīkbetona, lietā akmens grīdu kristalizācijai.
 • Pulverveida
 • Rada slāni, kas nostiprina akmens virsmu.
 • Rada glancētu, mirdzošu pārklājumu.
 • Nemaina akmens materiāla īpašības.
 • Turpmākā virsmu uzkopšana kļūst vienkāršāka.
 • Līdzeklis ar mazu patēriņu.
 • Segumu var izmantot uzreiz pēc apstrādes.
 • Nesatur nitril-o-trietiķskabi (NTA)
 Pulverveidīgs kristalizējošs līdzeklis grīdām, kas piešķir mirdzumu RM 775
 Pulverveidīgs kristalizējošs līdzeklis grīdām, kas piešķir mirdzumu RM 775
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • H302 + H312 Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu
 • P270 Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā.
 • P301 NORĪŠANAS GADĪJUMĀ:
 • P330 Izskalot muti.
 • P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomāzgat ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
 • P501a Izmest saturu/iepakojumu saskaņā ar vietējiem/reģionālajiem/nacionālajiem/ starptautiskajiem noteikumiem.
Pielietošanas veidi
 • Kaļķainu akmens virsmu tīrīšanai.