CarpetPro Cleaner RM 760 Powder paklāju tīrīšanas pulveris

Pulverveida līdzeklis paklāju tīrīšanai CarpetPro RM 760 ir izsmidzināms tīrītājs ar lielisku tīrīšanas veiktspēju, iCapsol iekapsulēšanas tehnoloģiju un smaku absorbētāju. Nekādas laikietilpīgas skalošanas.

Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (kg) 0,8
Iepakojuma vienības 4
pH 8,8
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 0,9
Produkts
 • Efektīvs ģenerālās tīrīšanas tīrīšanas līdzeklis paklāju un mīksto mēbeļu tīrīšanai ar izsmidzināšanas sistēmām
 • Efektīvi izšķīdina eļļu, taukus un minerālu plankumus
 • iCapsol tehnoloģija: nav vajadzības to noskalot, tādējādi virsma nožūst ātrāk.
 • Pulverveida
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Efektīvi tīra pie visdažādākajām temperatūras diapazona vērtībām
 • Integrēts smaku likvidētājs. Efektīvi novērš nepatīkamas, piemēram, sviedru, urīna, nikotīna u.c. smakas.
 • Īsāks nožūšanas laiks.
 • Uzlabo grīdu higiēnu
 • Nesatur balinātājus
 • Patīkams, svaigs aromāts
 CarpetPro Cleaner RM 760 Powder paklāju tīrīšanas pulveris
 CarpetPro Cleaner RM 760 Powder paklāju tīrīšanas pulveris
 CarpetPro Cleaner RM 760 Powder paklāju tīrīšanas pulveris
 CarpetPro Cleaner RM 760 Powder paklāju tīrīšanas pulveris
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P102 Sargāt no bērniem.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
Videos
Pielietošanas veidi
 • Automašīnas sagatavošana
 • Tekstila virsmas