Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading
Kärcher
Kärcher
iCapsol paklāju tīrītājs RM 768 OA 62956340 https://www.kaercher.com/lv/profesionals/tirisanas-un-kopsanas-lidzekli/profesionals/paklajs/icapsol-paklaju-tiritajs-rm-768-oa-62956340.html Sauso putu līdzeklis paklāju tīrīšanai CarpetPro iCapsol RM 768 OA ar smaku likvidētāju Ar iekapsulēšanas tehnoloģiju – netīrumi tiek iekapsulēti un sasūkti nākamajā tīrīšanas reizē.

iCapsol paklāju tīrītājs RM 768 OA

Sauso putu līdzeklis paklāju tīrīšanai CarpetPro iCapsol RM 768 OA ar smaku likvidētāju Ar iekapsulēšanas tehnoloģiju – netīrumi tiek iekapsulēti un sasūkti nākamajā tīrīšanas reizē.

Pasūtījuma numurs: 6.295-634.0
Mazumtirgotāja meklēšana:
Specifikācijas

Tehniskie dati

Iepakojuma lielums (l) 10
Svars kopā ar iepakojumu. (kg) 10,9
Produkts
 • Integrēts smaku likvidētājs. Efektīvi novērš nepatīkamas, piemēram, sviedru, urīna, nikotīna u.c. smakas.
 • Īss nožūšanas laiks (tikai 20-120 minūtes).
 • iCapsol tehnoloģija: nav vajadzības to noskalot, tādējādi virsma nožūst ātrāk.
 • Efektīvi noņem eļļu, smērvielas un minerālu plankumus
 • Īpaši piemērots izmantošanai ar paklāju putekļu sūcējiem ar suku vai līdzņēmējdiska sistēmu
 • Ļoti saudzīgs, bet efektīvs
 • Nesatur balinātājus
 • Uzlabo grīdu higiēnu
 • Patīkams, svaigs aromāts
 iCapsol paklāju tīrītājs RM 768 OA
 iCapsol paklāju tīrītājs RM 768 OA
 iCapsol paklāju tīrītājs RM 768 OA
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
Brīdinājumi un drošības rekomendācijas saskaņā ar EK direktīvām
 • H315 Kairina ādu.
 • H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
 • P280 Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes/acu aizsargus/sejas aizsargus.
 • P264 Pēc izmantošanas kārtīgi nomazgāt.
 • P305 + P351 + P338 SASKARĒ AR ACĪM: uzmanīgi izskalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to ir viegli izdarīt. Turpināt skalot.
 • P332 + P313 Ja rodas ādas iekaisums: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P337 + P313 Ja acu iekaisums nepāriet: lūdziet mediķu palīdzību.
 • P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomāzgat ar lielu ziepju un ūdens daudzumu.
Saderīgās iekārtas
Pielietošanas veidi
 • Tekstila virsmas