Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading

Atbildība pret piegādes ķēdi

Ģimenes uzņēmumam Kärcher ilgtspējīga pārvaldība ir ļoti svarīga korporatīvās kultūras sastāvdaļa. Kärcher pieturas pie savas sociālās atbildības un ir iekļāvis to savās pamatnostādnēs.

Unternehmen

Kärcher rīcības kodekss.

Cilvēktiesības un atbilstība tiesību aktiem

Mēs cienām cilvēktiesības un visu valstu attiecīgos tiesību aktus, vērtības, standartus un sociālās sistēmas.

Diskriminācijas novēršana

Mēs nepacietīsim nekāda veida diskrimināciju saistībā ar dzimumu, vecumu, rasi, valstspiederību, invaliditāti, sociālo izcelsmi un seksuālo orientāciju. Mēs esam par vienlīdzīgām iespējām ikvienam.

Bērnu darbs

Mēs nosodām bērnu darbu un ievērojam visas tiesiskās normas attiecībā uz minimālo savu darbinieku vecumu.

Piespiedu darbs un sodīšana

Mēs nosodām piespiedu darbu un fiziskus sodus, draudus un darbinieku aizskaršanu.

Korupcija

Mēs nosodām jebkāda veida korupciju.

Biedrošanās brīvība

Mēs atzīstam savu darbinieku tiesības uz biedrošanās brīvību. Mēs visi strādājam kopā, balstoties uz uzticību darba ņēmēju pārstāvjiem.

Taisnīgs atalgojums un darba stundas

Attiecībā uz algām un sociālajām iemaksām tiek piemērotas konkrētajā vietā piemērojamās obligātās minimālās prasības.

Veselība un drošība

Mēs aizsargājam savus darbiniekus pret apdraudējumiem darba vietā un atbalstām veselības veicināšanas pasākumus.

Vides aizsardzība

Mēs savus produktus, pakalpojumus un procesus plānojam tā, lai tie būtu videi draudzīgi. It visur, kur mēs darbojamies, mēs ievērojam vides prasības un izmantojam dabas resursus saprātīgi.

Mēs regulāri uzraugām to, kā mūsu piegādātāji ievēro Kärcher rīcības kodeksu, veicot aptaujas un apsekojot mūsu ražotnes. Apstiprinājums, ka mūsu piegādāji ievēro Kärcher rīcības kodeksu mums ir pamatprasība un veiksmīgu darba attiecību pamats.

Lejupielādes.