Atbildība pret uzņēmumu

Godīgas un uzticamas partnerattiecības ar mūsu klientiem un darbiniekiem ir mūsu uzņēmuma nākotnes drošības pamatā.

Atbildība pret uzņēmumu

Nostiprināts uzņēmumā.

To, ka Kärcher pilnībā apzinās savu sociālo atbildību, apliecina mūsu korporatīvās pamatnostādnes. Mūsu korporatīvajā pamatuzdevumā mēs kā labs pilsonis apņemamies cienīt vērtības un normas, cilvēktiesības un juridiskās un sociālās sistēmas ikvienā valstī.

Apvienības un iniciatīvas.

Kärcher cer kļūt par etalonu ilgtspējības jomā. Lai sasniegtu šo mērķi, mēs ne tikai pievērsīsimies iekšējiem procesiem un standartiem, bet arī sekosim notikumiem ārpus uzņēmuma, kā arī tajos uzņemsimies nopietnu lomu. Tieši tāpēc Kärcher ir iesaistījies daudzās apvienībās un iniciatīvas, kuras visas ļauj tiekties uz kopēju mērķi — veicināt ilgtspējību tādās jomās, kā politika, ekonomika un tehnoloģijas.


Kopenhāgenas un Kankūnas vienošanās (communiqués) par klimata aizsardzību.

Kärcher un vairāki simti citi starptautiski aktīvi uzņēmumi ir parakstījuši Kopenhāgenas un Kankūnas vienošanās par vides aizsardzības. Politiķi 2009. un 2010. gadā notikušajos ANO Klimata samitos tika mudināti veikt konsekventus pasākumus cīņai pret klimata pārmaiņām un siltumnīcefekta izraisošajām gāzēm. Izskanēja aicinājums noslēgt ambiciozu, stabilu un vienlīdzīgu starptautisku vienošanos par klimata izmaiņām. Mērķis bija veikt ieguldījumus zemu emisiju produktos, pakalpojumos, tehnoloģijās un infrastruktūrā, lai nodrošinātu ilgtspējīgu izaugsmi un atbalstu kopējam mērķim — samazināt CO2 izmešu apjomu visā pasaulē. Kembridžas universitātē "Velsas prinča Korporatīvo vadītāju grupa saistībā ar klimata pārmaiņām" (The Prince of Wales's Corporate Leaders Group on Climate Change) izstrādāja šādu vienošanos.

Klimaschutz

Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas "Global Compact" atbalstītājs

Tā kā mēs esam iesaistījušies Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīvas "Global Compact" īstenošanā, tad mēs esam apņēmušies savos uzņēmējdarbības procesos un stratēģijās ievērot desmit vispārēji atzītus principus tādās jomās, kā cilvēktiesības, darba, vides aizsardzība, kā arī korupcijas novēršana. Tas nozīmē, ka mēs esam devuši solījumu ievērot šos principus, tos popularizēt, kā arī piemērot praksē. Apvienoto Nāciju Organizācijas iniciatīva "Global Compact" ir stratēģiska iniciatīva, kas vērsta uz uzņēmumiem. Ar tās palīdzību uzņēmumi var darboties kā nozīmīgs globalizācijas virzītājspēks, lai sekmētu tirgu un tirdzniecības attiecību attīstību, kā arī tehnoloģiju izmantošanu un finanšu ieguldīšanu, lai sniegtu labumu visām ekonomiskajām zonām un kopienām.

ANO iniciatīva "Global Compact"

VDMA iniciatīvas "BlueCompetence" partneris

"BlueCompetence" iniciatīvas mērķis ir uzsvērt iekārtu un sistēmu inženierijas risinājumu pieredzi attiecībā uz ilgtspējības jautājumiem, lai aktīvi veicinātu un nodrošinātu ilgtspējīgas tehnoloģijas. Iniciatīva "BlueCompetence" nosaka skaidrus, uzticamus ilgtspējības kritērijus un standartus, kurus mēs kā partneris ievērojam paši. Tādējādi šī iniciatīva veicina orientāciju uz ilgtspējību, kā arī cilvēkiem rada drošību meklēt ilgtspējīgus risinājumus un produktus vai uzņēmumus, kas darbojas ilgtspējīgā veidā.

Iniciatīva "Blue Competence"