Atbildība pret vidi

Vides aizsardzība ir nozīmīga Kärcher prioritāte.Kā uzņēmums, kas darbojas ilgtspējīgā veidā, Kärcher apzinās par savu lielo atbildību pret apkārtējo vidi. Tāpēc mūsu mērķis ir līdz minimumam samazināt mūsu darbības ietekmi uz vidi. Tādēļ vides aizsardzības aspektiem ir nozīmīga loma jauno produktu izstrādē, izvēloties ražošanas tehnoloģijas, kā arī sadarbībā ar mūsu piegādātājiem un visu darbinieku ikdienas darbā. Proti, mēs vēlamies vēl vairāk samazināt savu ekoloģiskās pēdas nospiedumu un nodrošināt to, ka resursi, kurus izmantojam, tiktu izmantoti cik vien iespējams efektīvi.

Verantwortung für die Umwelt

Vides aizsardzības tradīcija.

Vides pārvaldība nozīmē nepārtrauktus, sistemātiskus uzņēmuma ekoloģisko raksturlielumu uzlabojumus. Mēs kā visā pasaulē aktīvā uzņēmums apzināmies savu starptautisko atbildību par dabas pamatresursu saglabāšanu un nebojātu vidi. Kärcher jau agrīnā posmā saprata, ka vides aizsardzība nav nošķirama kā ilgtspējīgas, uz nākotni vērstas uzņēmuma attīstības trešais pīlārs — inovācijas, ražošana, darba drošība un vides vides aizsardzība ir cieši saistītas un sakņojas mūsu korporatīvajā filozofijā — vides standartu ievērošana tiek stingri nodrošināta mūsu ražotnēs.

Jau 1996. gadā vides pārvaldības sistēma mūsu ražotnē Vinendenā bija tāda nozarē pirmā, kura tika sertificēta ar visā pasaulē atzīto ISO 14001 standartu. Lai kur pasaulē mēs arī strādātu, mēs vēlamies nodrošināt atbilstību vides prasībām.

Ražotnē īstenotajai vides aizsardzībai Kärcher uzņēmumā ir vairāki aspekti, kas ir jāņem vērā. Piemēram, ar vides pārvaldnieku starpniecību ražotnes līmenī mēs nodrošinām nepieciešamo vides aizsardzības pasākumu ieviešanu, kā arī vides aspektu ņemšanu vērā mūsu ikdienas darbībā (atkritumu šķirošana, ekonomiska resursu izmantošana). Tāpat mēs arī sekmējam videi draudzīgu tehnoloģiju ieviešanu Kärcher rūpnīcās visā pasaulē.


ISO 14001

ISO 14001 ir visā pasaulē atzīts vides pārvaldības standarts. Ievērojot atbilstību standartā noteiktajam, ir iespējams sasniegt uzņēmuma nospraustos mērķis attiecībā uz ekoloģiskajiem raksturlielumiem, turklāt nepārtraukti uzlabojot uzņēmuma procesus.

ISO 14001 Certification by SGS

ISO 14001 sertifikācija Kärcher uzņēmumā

ISO 14001 map INT (numbers)

[1] Amerikas Savienotās Valstis

 • Camas
 • Chandler
 • Englewood

 [2] Meksika

 • Monterrey

[3] Brazīlija

 • Vinhedo

[4] Vācija

 • Winnenden
 • Schwaikheim
 • Illingen
 • Gissigheim
 • Obersontheim
 • LZ Obersontheim
 • Bühlertal
 • Duisburg

 

[5] Itālija

 • Quistello
 • Montereale Valcellina
 • Volpiano
 • Reggio Emilia


[6] Ķina

 • Changshu

Centralizēta vadība un uzraudzība

Lai nodrošinātu uzlabojumus, vides aizsardzības pasākumi visās vietās ir jāpārvalda un jāizvērtē centralizēti. Kärcher ir ieviesis arī programmatūras tipa sistēmu vides pārvaldības centralizētai kontrolei. Tā mums ļauj legāli un pilnībā izvērtēt vides aspektus, lai reģistrētu resursu patēriņu un atkritumu daudzumu, kā arī, lai uzraudzītu tiesiskās normas. Šādā veidā mums vienmēr būs pārskats par mūsu ekoloģiskajiem raksturlielumiem.


Mūsu līdzšinējie sasniegumi

Mūsu rūpnīcās ieviešot daudzveidīgus vides aizsardzības pasākumus, mēs samazināsim gan CO2 izmaksas, tā arī ietaupīsim resursus. Tas mūsu Vācijas ražotnēs ir ļāvis nemainīgā līmenī saglabāt CO2 emisiju daudzumu, ūdens patēriņu, kā arī atkritumu daudzumu — tajā pašā laikā pieaugot saražoto vienību skaitam. Tālāk jūs varat redzēt dažus šo veiksmīgo pasākumu piemērus.

Koģenerācijas elektrostacija

kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana Vinendenas galvenajā birojā.

Mūsu Vinendenas birojā kombinēta siltuma un elektroenerģijas ražošana nodrošina tieši nepieciešamā siltuma daudzumu. Ar dabasgāzi darbināmais četrtaktu benzīnmotors ražo elektrību ar pievienota ģeneratora palīdzību. Motora darbības rezultātā radītais siltums tiek padots ūdens sistēmā un izmantots, lai apsildītu telpas. Pateicoties jaudas un ūdens ražošanai spēkstacijas efektivitāte ir ļoti augsta — 87%

Ietaupījumi:

 • 700 tonnas CO2 ik gadu
 • CO2 samazinājums par 56% salīdzinājumā ar gāzes apsildi
Eisspeicherheizung

Apsildīšana ar ledus uzkrāšanas akumulatoru Servisa centrā Vinendenā

Mūsu jaunajā Servisa centra ēkā Vinendenā ir izmantota ir inovatīva apsildes tehnoloģija — apsildīšana ar ledus uzkrāšanu ar akumulatoru (ice storage heating). Lai gan pirmajā brīdī vārdi ledus uzkrāšana un karstums varētu šķist savstarpēji pretrunīgi, sistēma ir ļoti loģiska — pazemes betona tvertne uzglabā 250 000 litrus ūdens, kas sajaukts ar glikolu. Uzsildīšanas posmā siltums tiek ņemts no ūdens caur nesējvielu — glikolu; tādējādi tiek uzsākts sasaldēšanas process un rodas ledus. Siltajos gadalaikos ledus uzglabāšanas tvertni var izmantot, lai atdzesētu ēku. Siltums tādējādi tiek izņemts no telpām un tiek izmantots, lai atkausētu ledu uzglabāšanas tvertnē. Tas atdzesē ēku.

Ietaupījumi:

 • 12 500 litri šķidrā kurināmā ik gadu
 • 40 tonnas CO2 ik gadu
Hackschnitzel

Koka skaidu apkures iekārta Oberzontaimā

Oberzontaimā kā videi draudzīgs apkures veids tiek izmantota koka skaidu apkures iekārta. Šajā apkures iekārtā tiek kurinātas dabīgās koksnes atliekas no reģionālās mežsaimniecības; sadegšanas procesa laikā, tā ir CO2-neitrāla. Ar iegūto siltumu, tiek apsildīts ūdens koka skaidu apkures sistēmas katlā. Siltais ūdens tiek uzglabāts zemu zudumu siltā ūdens rezervuārā, līdz tiek patērēts. Salīdzinājumā ar standarta gāzes apsildes sistēmām šī koka skaidu apsildes sistēma ļauj ietaupīt daudz CO2. CO2 emisijas koka skaidu apsildes sistēmā ir 35 g uz kilovatstundu, turpretī šķidrais kurināmajam šī vērtība ir 303 g.

Ietaupījumi:

 • 340 000 litru šķidrā kurināmā ik gadu
 • 1000 tonnas CO2 ik gadu
Filiāle Vinendenā (Winnenden)

Viedā ēku tehnoloģija Vinendenas ražotnē

Mēs 2010. gadā modernizējām Vinendenas ražotnes 35. ēku. Kā daļa no renovācijas darbiem tika uzstādītas vairākas telpu automatizācijas funkcijas. Šīs funkcijas ietvēra: klātbūtnes atpazīšanas sistēmu, pastāvīgo gaismas regulēšanu, saules izsekošanas sistēmu, ēnošanas regulāciju, kā arī termoregulatora un temperatūras regulācijas sistēmu. Telpas parametru regulēšana notiek tīmeklī. Tas ļauj ēkai saskaņā ar DIN EN 15232 standartu saņemt maksimālas efektivitātes klasi ēku automātikas sistēmu jomā. Šīs viedās funkcijas ļauj samazināt ēkas primārās enerģijas patēriņu par 40%.

Ietaupījumi:

Apkure:

 • 6300 litri šķidrā kurināmā ik gadu
 • 16 tonnas CO2 ik gadu

Dzesēšana:

 • 4500 kilovatsundas ik gadu
 • 2,8 tonnas CO2 ik gadu

Apgaismojums:

 • 50% enerģijas
 • 45 000 kilovatstundas ik gadu
Saules paneļu ūdens sildītājs

Saules enerģijas spēkstacija Vinendenā.

Pateicoties saules enerģijas elektrostacijai Vinendenā ik gadu tiek saražoti aptuveni 28 000 kilovatstundu elektrības. Tas ir pielīdzināms ikgadējām sešu vienģimeņu māju vajadzībām pēc enerģijas. Šīs fotogalvaniskās spēkstacijas operators ir S.A.G. Solarstrom AG Freiburgā. Kärcher nodrošina jumta platību bez maksas uz 20 gadiem, kā arī uzņemas daļu sistēmas izmaksu.

Ietaupījumi:

 • 17,6 tonnas CO2 ik gadu

Videi draudzīga mobilitāte

Kärcher mobilitātes pārvaldības programma tika ieviesta 1994. gadā ar devīzi "Uz darbu videi draudzīgā veidā". Iecerētais mērķis bija un ir likt mūsu darbiniekiem apzināties pieejamos videi draudzīgos pārvietošanās veidus, lai tie tos izmantotu, parādot, ka vides aizsardzība nebeidzas aiz rūpnīcas vārtiem. Izmantojot vidi saudzējošus transporta līdzekļus, piemēram, autobusus, vilcienus vai velosipēdu, mēs ievērojami varam samazināt mūsu ikdienas CO2 izmešus. Tomēr pat braucot mēs varam samazināt savu ekoloģiskais pēdas nospiedumu, ja ņemsim vērā dažus aspektus.


e-auto

Braucieni ar automašīnu

Braucieni ar automašīnu dažkārt ir neizbēgami. Tomēr ir daudz veidu, kā šo transporta veidu padarīt videi draudzīgāku.

 • Automašīnu koplietošana
  Ne tikai brauciens uz mājām pēdējos gados ir ievērojami sadārdzinājies, bet arī ir augušas izmaksas videi piesārņojuma dēļ, kas rodas intensīvas satiksmes rezultātā. Automašīnu koplietošanas ideja ir viens no veidiem, kā risināt šo problēmu. Turklāt retāku individuālo braucienu rezultātā samazinās degvielas patēriņš, kā arī ir vienkāršāka auto novietošanas situācija autostāvvietās, kā arī automašīnu koplietošana vienmēr ir daudz sabiedriskāks pasākums.

 • Degvielas taupīšanas kursi un sacensības
  Papildus auto koplietošanas kustībai, ir vērts izmēģināt degvielas taupīšanas kursu — kas patiks gan videi, gan Kärcher, gan arī mūsu darbinieku maciņiem. Tieši tāpēc Kärcher regulāri piedāvā šādus kursus.

 • Videi draudzīgi transportlīdzekļi
  Kärcher autoparks maksimāli ir apgādāts ar videi draudzīgiem transportlīdzekļiem — piemēram, īsiem braucieniem Kärcher šobrīd testē elektriskās automašīnas. Izvēloties citas automašīnas, pievēršam uzmanību to degvielas patēriņam.


ÖPNV

Sabiedriskā transporta izmantošana

Darbinieki, kuri uz darbu pārvietojas ar autobusu vai vilcienu, palīdz aizsargāt vidi. Tieši tāpēc Kärcher laiku pa laikam organizē informatīvus pasākumus par šo tēmu. Šeit darbinieki var vairāk uzzināt par sabiedriskā transporta priekšrocībām. Turklāt Kärcher piemaksu veidā mudina darbiniekus izmantot sabiedrisko transportu .

 • Ietaupījumi izmantojot sabiedrisko transportu
  Kärcher uzņemas 50% izmaksu par nedēļas, mēneša vai gada sezonas sabiedriskā transporta biļetēm — praktikantiem šī kompensācija ir 75%. Mēs arī esam iesaistījušies VVS Štutgartes "Darba biļetes" kampaņā.

Fahrradfreundlicher Betrieb

Braucieni ar velosipēdu

Velosipēdi ir videi visdraudzīgākais transporta veids. Tieši tāpēc Kärcher gādā par to, lai motivētu darbiniekus izmantot velosipēdus un nodrošina tiem atbilstīgu infrastruktūru

 • Velobraucējiem draudzīgs uzņēmums
  ADFC (Vispārējais Vācijas velosipēdistu klubs) 2011. gada maijā Kärcher atzina par velobraucējiem draudzīgu uzņēmumu. Šo rezultātu palīdzēja sasniegt mūsu jaunā velonovietne, labās dušas un ģērbtuves, kā arī iespēja saremontēt nelielus caurumus riepās, izmantojot attiecīgus instruments.
 • Kampaņa "Uz darbu videi draudzīgā veidā"
  Daži no daudzajiem motivējošajiem un veicināšanas pasākumiem ir, piemēram, mūsu Kärcher velosipēdistu karte, uz kuras ir mūsu devīze "Kāp uz velosipēda — patiks videi un tavai veselībai". Par ikvienu braucienu uz darbu ar velosipēdu mūsu vārtzinis īpašā kartē iespiež zīmogu. Mērķis ir savākt 20 šādus zīmogus, pēc kā karti var iesniegt uzņēmuma padomei. Gada beigās visas iesniegtās kartes piedalās loterijā, kurā iespējams laimēt saistošas naudas un citas balvas. Jo vairāk šādu karšu darbinieki apzīmogo un iesniedz, jo lielākas iespējas laimēt.
 • Uzņēmuma velosipēdi
  Vinendenas autoparkā ir divi uzņēmuma velosipēdi ar vismodernāko drošības aprīkojumu. Tie tiek izmantoti, lai ātrāk pārvietotos starp ražotnēm. Tādējādi velosipēdu izmantošana īsiem attālumiem, ļauj retāk izmantot automašīnas, saudzē vidi, samazina izmaksas un ļauj paveikt ko labu savas veselības un sportiskās formas labā.