Sociālā atbildība — korporatīvais pilsoniskums

Sociālā izcilība nozīmē būt par labu korporatīvo pilsoni, kas nozīmē, ka mēs — līdztekus savai sociālajai atbildībai mēs kā daļa no sabiedrības uzņemamies arī ārēju atbildību.

Korporatīvais pilsoniskums

Mūsu korporatīvā pilsoniskuma pasākumi

Reģionālas un vispasaules saistības attiecībā uz sociālajiem mērķiem vienmēr ir bijusi augsta Kärcher prioritāte. Kā uzticams bezpeļņas organizāciju partneris, mēs vēlamies padarīt vidi daudz apdzīvojamāku gan mūsu darbiniekiem, gan sabiedrībai kopumā. Turklāt mēs esam uzņēmušies atbalstīt dažādas apvienības un ierosmes, mēs sniedzam ieguldījumu pieminekļu aizsardzībā, sekmējam izglītību, zinātni un izpēti, kā arī sadarbojamies ar dažādām sociālajām institūcijām.

Sociālais atbalsts un ziedojumi.

Mēs par dabīgu sociālās atbildības uzņemšanās sastāvdaļu uzskatām atbalsta sniegšanu noderīgiem bezpeļņas projektiem un organizācijām.

Ko tieši mēs darām?

Mēs atbalstām dažādas daudzveidīgas apvienība, izglītības iestādes, kultūras iniciatīvas un fondus. To darot mēs koncentrējamies uz institūcijām attiecīgajā ģeogrāfiskajā reģionā, kas ir ap mūsu ražotnēm. Mūsu materiālā atbalsta programma robežojas no naudas un dāvinājumiem natūrā, veicināšanas dāvanām un tradicionālo dažādu klubu atbalstīšanas līdz Kärcher darbinieku īstenotajiem tīrīšanas projektiem.

Atbalsts kultūrai.

Sociālās atbildības uzņemšanās nozīmē arī to, ka veltām uzmanību arī mākslas un kultūras attīstīšanai. Pateicoties mūsu kultūras atbalsta programmai mēs palīdzam saglabāt pagātnes vērtības.

Ko tieši mēs darām?

"Pirmklasīgs sniegums tīrībai un vērtības saglabāšanai" — mēs ļoti nopietni ņemam vērā šo apgalvojumu, kas ir rakstiski izklāstīts Kärcher korporatīvajā misijā. Mēs kā tīrīšanas speciālisti jau vairāk nekā 30 gadus īstenojam dažādus mākslas darbu un aizsargātu pieminekļu atjaunojošas tīrīšanas projektus. Mūsu mērķis to darot ir saglabāt šos pieminekļus nākamajām paaudzēm. Darbu vienmēr veicam ciešā sadarbībā ar restauratoriem, mākslas vēsturniekiem un citiem zinātniekiem-ekspertiem; tas mums ļauj garantēt, ka katram objektam izmantojam vislabākās tīrīšanas metodes.

Kärcher tīra pasauli!

Šī devīze ir mūsu prioritāte. Sākot no Kristus Pestītāja statujas Riodežaneiro līdz Brandenburgas vārtiem Berlīnē. Mūsu kompetenci un pieredzi šajā jomā apliecina vairāk nekā 100 paveiktie tīrīšanas projekti visos kontinentos. Ar šo neparasto kultūras atbalsta veidu Kärcher sniedz unikālu un ļoti personīgu ieguldījumu kultūras mantojumā, kas ievērojami pārsniedz vienkāršu finansiālu atbalstu. Mēs ne tikai padarām pieejamu naudu, bet arī veltām sevi, savu pieredzi un tehnoloģijas.

Sadarbība ar bezpeļņas organizācijām

Papildus mazākiem projektiem dažādām apvienībām, Kärcher sniedz atbalstu lielākā mērogā un ilgtermiņā dažādām bezpeļņas organizācijām. Mēs kā uzticams partneris gadiem ilgi atbalstām reģionālos, valstu līmeņa un starptautiskos projektus.


Kooperation mit sozialen Einrichtungen

Sadarbība ar sociālajām iestādēm

Jau vairāk nekā 15 gadus Kärcher strādā ar Samariešiem un Paulinenpflege Winnenden e.V.. Frankonijas (Franconian) darbnīcās Oberzontaimā un Backnang darbnīcās mēs strādājam ar vairāk nekā simts cilvēkiem ar gadīgām slimībām. Viņi strādā pie mums montāžas un detaļu iepakošanas nodaļās. Ar uzraudzīta ikdienas darba palīdzību šiem cilvēkiem ir iespēja aktīvi iesaistīties sabiedriskajā dzīvē. Tādējādi viņu atgriešanās normālajā dzīvē kļūst nedaudz vieglāka.

SOS Kinderdorf

Kärcher atbalsta SOS-Kinderdorf e.V.

Saskaņā ar sociālās iesaistīšanās koncepciju Kärcher kopš 2011. gada cieši sadarbojas ar SOS Bērnu ciematiem. Mēs šo labdarības apvienību atbalstām finansiāli un ar tehnoloģijām. SOS bērnu ciematiem ir nodrošinātas tīrīšanas iekārtas, kuras tie izvēlas kopā ar Kärcher darbiniekiem un kuras atbilst viņu vajadzībām. Par sarežģītākām iekārtām apmācīti konsultanti nodrošina iepazīšanās sesijas uz vietas. Šādā veidā mēs esam apgādājuši daudzas organizācijas ne tikai Vācijā, bet arī bērnu ciematus visā pasaulē. Piemēram, līdz šim mēs esam varējuši ar savām iekārtām apgādāt bērnu ciematus Austrijā, Grieķijā, Peru un Meksikā, tādējādi ievērojami atvieglojot viņu ikdienas darbu. Mūsu finanšu ziedojumi 2013. gadā palīdzēja JuWel iestādei Velcheimā (Welzheim), kā arī SOSKompASS projektam Šorndorfā.

"Sociālo jautājumu risināšana vienmēr ir bijusi nozīmīga Kärcher korporatīvās kultūras sastāvdaļa; un, kas ir vienlīdz svarīgi, arī atbalsts jauniešiem mums vienmēr ir biji prioritārs", stāsta Kärcher valdes priekšsēdētājs Hartmuts Jenners (Hartmut Jenner). "Tieši tāpēc mēs esam ļoti priecīgi par sadarbību ar SOS-Kinderdorf (Bērnu ciemati) organizāciju, kura darbojas ar apbrīnojamu centību visas pasaules bērnu vajadzību un tiesību labā."

Lai saņemtu sīkāku informāciju par SOS-Kinderdorf, apmeklējiet tīmekļa vietni (vācu valodā): www.kaercher.sos-kinderdorf.de

SOS Kinderdorf
SOS Kinderdorf
SOS Kinderdorf
Bachakademie

Ciešā sadarbība starp Kärcher un Starptautisko Štutgartes Baha akadēmiju

Starp Kärcher un Starptautisko Štutgartes Baha akadēmiju pastāv sena partnerība. Ar savu iesaistīšanos vēlamies palīdzēt popularizēt nenovērtējamos Johana Sebastiana Baha darbus un ļaut dzīvot viņa mūzikai. Mūsu mērķis ir sniegt atbalstu nākamajai mūziķu paaudzei visā pasaulē.

Baha akadēmiju 1981. gadā izveidoja Helmuts Rilings (Helmuth Rilling), kurš līdz 2013. gadam bija arī tās mākslinieciskais vadītājs. Viņu nomainījaHanss Kristofs Rādemans (Hans-Christoph Rademann). Starptautiskā Baha akadēmija apvienoGächinger Kantorei ("Gächingen kori", izveidots 1954. gadā), Bach-Collegium Stuttgart orķestri (dibināts 1965. gadā) un kopš 2011. gadā JSB Ensemble, kurā uz ikgadējo Baha mūzikas nedēļu apvienojas jaunie mūziķi no visas pasaules. Starptautiskā Baha akadēmija organizē koncertus gan mājās, gan ārvalstīs, kā arī rīko darbseminārus (zināmus kā "Baha akadēmijas"), ikgadējo "Baha mūzikas nedēļu" un Musikfest Stuttgart (Štutgartes mūzikas festivālu).

Starptautiskā Baha akadēmija ir devusi nozīmīgu ieguldījumu Štutgartes starptautiskajai reputācijai kā Baha mūzikas centram.

Lai saņemtu sīkāku informāciju par Baha akadēmiju un tās koncertu programmu, apmeklējiet tīmekļa vietni www.bachakademie.de

Bachakademie
Bachakademie
Bachakademie
"Global Nature Fund"

Sadarbība ar "Global Nature Fund"

Kopā ar "Global Nature Fund", Kärcher izstrādāja "Tīru ūdeni visai pasaulei" iniciatīvu. Mēs atbalstām organizāciju, palīdzot tai būvēt zaļās filtrēšanas sistēmas, kas nodrošinātu ekoloģisku ūdens attīrīšanu jaunattīstības un attīstības valstīs. "Ar 'Global Nature Fund' mums ir izdevies atrast partneri, kas ļoti labi saskan ar mūsu ģimenes uzņēmuma tēlu un mūsu pamatdarbību ūdens un tīrīšanas jomā", skaidro Kärcher grupas Kultūras un vides pārvaldības nodaļas Preses sekretārs Frands Šāds (Frank Schad).

"Global Nature Fund" un "Living Lakes" projekts

"Global Nature Fund" (GNF) ir starptautisks fonds, kas strādā ar dabas un apkārtējās vides aizsardzības jautājumiem un, kas, cita starpā, arī pie ūdens ekosistēmu saglabāšanas. Tādējādi, piemēram, "Living Lakes" projekts, kurā piedalās vairāk nekā 100 biedru organizācijas, sniedz būtisku ieguldījumu ūdens dabas resursu saglabāšanas jomā. Tas palīdz saglabāt un uzlabo upju un ezeru ekoloģisko un bioloģisko daudzveidību jaunattīstības valstīs. Tam ir pozitīva ietekme uz vietējo iedzīvotāju higiēnas apstākļiem, kā arī tas mazina saslimstības.

Kärcher kā daļa no "Tīru ūdeni visai pasaulei" iniciatīvas, atbalsta "Living Lakes" projektu. To iespējamu padara tā sauktais "zaļais filtru princips".

Pērc gudri — palīdzi ilgtspējīgā veidā

Iegādājoties eco!ogic iekārtu no Kärcher, jūs automātiski atbalstīsiet "Global Nature Fund", palīdzot tam attīrīt notekūdeņus — kā daļu no "Living Lakes" projekta. Konkrēti runājot, katra pārdotā Kärcher eco!ogic klāsta iekārta nozīmē 1000 litrus attīrīta ūdens. Šādā veidā jūsu palīdzība nonāk tur, kur tā visvairāk nepieciešama — pasaules reģionos, kuriem visvairāk nepieciešama attīstība. Liels paldies par jūsu atbalstu!

Kā darbojas "zaļā filtra princips"?

Zaļie filtri neļauj nefiltrētiem notekūdeņiem piesārņot gruntsūdeņus. No sākuma tiek izraksts ūdens kanāls, pa kuru tiek padoti notekūdeņi. Šajā kanālā mīt peldošie augi, kuriem ir lielas sakņu bumbas, kā arī fantastiskas filtrēšanas īpašības. Šādā veidā ūdenī pilnībā dabiskā veidā tiek samazinātas uzturvielas, kaitīgās vielas un pat patogēni.

Zaļās filtrēšanas sistēma Sanmigela de Semā (Kolumbijā)

Pirmā šāda veida organiskā ūdens attīrīšanas iekārta tika uzstādīta Kolumbijā 2013. gadā kā ilgtermiņa sadarbības izmēģinājuma projekts. Tā atrodas Bojakas (Boyacá) reģionā un attīra 4000 iedzīvotāju lielās Sanmigelas de Semas pilsētas notekūdeņus. Būvniecības darbi notika sadarbībā ar mūsu vietējo partneri "Fundación Humedales" un vietējiem uzņēmumiem. Zaļajai filtrēšanas sistēmai nav nepieciešama ne energoapgāde, ne arī kādas ķīmiskas piedevas, un tāpēc tai tikpat kā nav nepieciešama apkope. Tā darbojas pateicoties niedru un vilkvālīšu augiem, kuri dabīgā veidā filtrē vietējo kopienu radītos notekūdeņus. 2014. gadā tika īstenoti trīs papildu projekti — viens Dienvidāfrikā un divi Kolumbijā.

Darbinieku iesaistīšanās — korporatīvais brīvprātīgais darbs.

Gatavības sniegt savu ieguldījumu sabiedrības labā ir stingri nostiprināta mūsu uzņēmuma kultūrā. Tieši tāpēc Kärcher īpaši veicina darbinieku pilsonisko iesaistīšanos. Pateicoties Kärcher darbinieku brīvprātīgajam darbam mēs vairāku gadu garumā jau esam veiksmīgi īstenojuši divus "Korporatīvā brīvprātīgā darba" projektus.


NABU

Kärcher un NABU: Kopīgi centieni bioloģiskās daudzveidības uzlabošanā

Vides aizsardzība Kärcher ir ļoti nozīmīgs aspekts. Kā daļa no Bādenes-Virtembergas Vides ministrijas iniciatīvas "Rīcības plāns bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai", Kärcher ir finansiāli atbalstījis dzeltenvēdera ugunskrupja glābšanas centienus, kā arī atbalsta reģionālo grupu "NABU Winnenden", kas rūpējas par šo apdraudēto sugu.

Kopā mēs 2009. gadā augšējā Cifelbahas (Zipfelbach) ielejā izveidojām dzīves vietu šim mazajam dzeltenajai abiniekam — netālu no mūsu mītnes vietas Vinendenā. Pateicoties brīvprātīgo un smago iekārtu darbam, tika izrakti jauni dīķi un reiz izžuvusī gultnes atkal kļuva krupjiem apdzīvojama. Kopš tā laika daži Kärcher darbinieki turpina šeit nākt uz brīvprātības pamata katra gada oktobrī, lai uzkoptu vidi, kura ir kļuvusi par 5 cm garo un vien 10 gramus smago abinieku nārsta vietu. Lai abinieki varētu nārstot, ir nepieciešami nelieli, saules apspīdēti ūdens placīši, kurus pēc iespējas mazāk pārklāj krāšņa augu valsts veģetācija.

Tāpēc augu stumbeņi tiek noliekti, pārcelti uz brezenta pārklāja un ar zirgu palīdzību izcelti no purvainās pļavas. Kärcher katru gadu kā daļu no sadarbības sedz aprīkojuma un zirgu darba izmaksas, kā arī centīgajiem palīgiem nodrošina ēdināšanu.

"Wilhelma" projekts

Palīdzība "Wilhelma" projektam kalnu gorillu aizsardzībai.

Kopš 2011. gada Kärcher ir piedalījies Štutgartes zooloģiskā-botāniskā dārza "Wilhelma" organizētajā mobilo tālruņu vākšanas kampaņā. Ziedojot vecos mobilos tālruņus Kärcher darbinieki var aktīvi palīdzēt aizsargāt apdraudētās kalnu gorillas, kuru visā pasaulē palicis vairs tikai 800. Viņus visus apdraud iežguves rūpniecība. Proti, viņu dzīvesvietu apdraud retas rūdas — koltana ieguve. Koltanu izmanto mobilajos tālruņos, un tāpēc pēc tā ir liels pieprasījums.

Veco tālruņu savākšanas iniciatīva gorillām palīdz divos veidos: No vienas puses, pārstrādājot un atkārtoti izmantojot vecos mobilos tālruņus, samazinās pieprasījums pēc koltana — citus dārgmetālus var pat pilnībā saglābt. Savukārt pārstrādāto tālruņu vērtība tiek ziedota dabas aizsardzības projektiem Virunga nacionālajam parkam un Kalnu gorillu un lietusmežu aizsardzības fondam (Mountain Gorilla & Rainforest Direct Aid). Kopš 2011. gada mūsu darbinieki kopumā ir ziedojuši vairāk nekā 625 mobilos tālruņus.

"Wilhelma" projekts
"Wilhelma" projekts
"Wilhelma" projekts

Kärcher praktikanti parāda savu apņemšanos ārzemēs

Pirmais starptautiskais korporatīvā brīvprātīgā darba projekts Dienvidāfrikā. Kärcher 2014. gada maijā pirmo reizi piedāvāja desmit praktikantiem (vecumā no septiņpadsmit līdz divdesmit vienam gadam) izdevību darīt brīvprātīgo darbu ārzemēs. Viņu desmit dienu ilgās vizītes laikā Dienvidāfrikā viņi strādāja "Wildlands Conservation Trust" fonda labā. Šī palīdzības organizācija īsteno vairākus projektus, lai palīdzētu Dienvidāfrikas KwaZulu-Natal provinces lauku iedzīvotājiem saglabāt bioloģisko daudzveidību.

Paplašinot horizontu...

Īstenojot pirmo starptautisko korporatīvo brīvprātīgo projektu, Kärcher vēl vairāk paplašina savu sociālo iesaistīšanos. Iepriekšējos gados praktikanti piedalījās vairākos vietējos projektos, piemēram, Vinendenas un Oberzontaimas upes tīrīšanā. Šis brauciens uz Dienvidāfriku viņiem ne tikai deva iespēju parādīt savu apņemšanos attiecībā uz vides aizsardzību, bet arī ļāva iepazīt cilvēkus un viņu kultūru. Praktikantus pavadīja apmācību vadītājs Hermans Trefcs (Hermann Trefz) un Karolīna Hāfnere no Kärcher ilgtspējības pārvaldības daļas.

Izvēloties nestandarta ceļu

Kempings dziļi krūmājā, nekādas elektrības, tikai aukstais ūdens, un tālu, tālu prom no Facebook — divām jaunām sievietēm un diviem jauniem vīriešiem no Vinendenas un Oberzontaimas bija jādzīvo tālu prom no mājas ērtībām, bet viņu balva bija neaizmirstama pieredze. Kopā ar desmit jauniem afrikāņiem no Gumbi cilts viņi mācījās par lauku reindžeru darbu Somkhanda Game rezervātā, kas stiepjas pār 12 000 ha zemes. Viņi palīdzēja pārbaudīt kameru izvietojumu leopardu aizsardzības projektā plašā rezervāta pašā vidū, kā arī analizēja fotogrāfijas. Programma arī paredzēja uzraudzīšanu, tas ir, apdraudēto degunradžu izsekošanu un ar tiem saistītu sistemātisku datu reģistrēšanu, šakāļu izlaišanu brīvā dabā, kā arī rotaļlietu izgatavošanu no plastmasas atkritumiem. Praktikanti arī pavadīja zināmu laiku ciematiņos, skolās un mazbērnu novietnēs, izdzīvojot pamatiedzīvotāju ikdienu, un bija pateicīgi par silto uzņemšanu./p>

Šis brauciens nebija tikai parasta ilgāka prakses pieredze. Galu galā tā ļāva viņiem uzlabot izpratni par dabu un labāk izprast sociālās un kultūru atšķirības.

"Man personīgi šis projekts bija fantastiska pieredze. Mums bija iespēja uzzināt vairāk par Dienvidāfriku patiesi unikālā veidā." Marks Zīgle (Marc Siegle)

"Tā bija neaizmirstama pieredze, un es esmu iemācījies tik daudz ko, kas ar man paliks atmiņā visu manu dzīvi." Niko Bauers (Nico Bauer)