Mēs izmantojam sīkdatnes

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu pilnīgu un pareizu Jūsu piekļuvi mūsu pakalpojumiem . Turpinot izmantot mūsu vietni, Jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes. Lai uzzinātu vairāk infromāciju par sīkdatņu politiku, skatiet mūsu Privātuma politiku.

Loading

Produkta atbildība

Vides aspektu ievērošana jau daudzus gadus ir bijusi būtiska Kärcher produktu izstrādes daļa. Tādējādi ar ražojumiem saistīta vides aizsardzība ir nozīmīga mūsu sistemātiskās vides aizsardzības daļa. Tā nav tikai videi draudzīga ražošana un mūsu produktu izmantošana, bet arī iekārtas pašas. Tāpēc Kärcher izvirza augstas prasības attiecībā uz videi draudzīgu produktu, sistēmu un pakalpojumu uzbūvi, kā arī mēs paši izvirzām augstas prasības pret savām iekārtām. Tāpat arī mūsu klientiem un likumdevējiem pieaug prasības attiecībā uz mums un mūsu produktiem.

Produktverantwortung

Mūsu mērķis — nemitīgi uzlabojumi vides kvalitātes jomā.

Katrai nākamajai Kärcher tīrīšanas ierīču paaudzei ir jābūt arvien efektīvākai un videi draudzīgākai. Šis mērķis balstās uz diviem būtiskiem apsvērumiem. No vienas puses, mums ir reāla iespēja samazināt mūsu darbības ietekmi uz vidi, ražojot videi nekaitīgus produktus. No otras puses, videi draudzīgas iekārtas bieži mēdz būt ļoti ekonomiskas.


Vides aizsardzība produktu izstrādes procesā

Mūsu centienos pēc ilgtspējības, maršruts jau ir kā galamērķis. Kärcher ar apbrīnojumu konsekvenci jau vairākas desmitgades ir gājis šādu ceļu uz nākotni. Jaunu produktu izstrādes ziņā Kärcher vadās pēc principa "domājot par visu dzīves ciklu" (life cycle thinking). Tas nozīmē, ka jau no produkta plānošanas posma tiek ņemts vērā pilns tā dzīves cikls. Visi produkta dzīves cikla posmi tiek analizēti, izstrādes procesā ņemot vērā vides aspektus, kas pēc tam tiek optimizēti, lai maksimāli samazinātu vides ietekmi.

Izejmateriāla ražošana

Mūsu produkti ir izgatavoti no augstas kvalitātes izejmateriāliem. Labu materiālu izmantošana ievērojami paildzina Kärcher tīrīšanas iekārtu darbmūžu, tādējādi aizsargājot vidi.

Rezerves daļu ražošana

Vides jautājumos mēs cieši sadarbojamies ar saviem piegādātājiem. Mūsu prioritāte ir neizmantot kaitīgas vielas un nodrošināt efektīvu vides pārvaldību.

Ražošana

Mūsu ražošanas procesiem jau ir zema ekoloģiskā ietekme. Tomēr mēs arvien meklējam iespējamus uzlabojumus, pielietojot inovatīvus procesus, kā arī centienus atstāt vēl mazāku iespaidu uz vidi. Šādu procesu piemēri ir: siltuma reģenerācija, ūdens reģenerācija, saules enerģijas izmantošana u.c.

Izplatīšana

Kur vien tas ir iespējams, mēs izmantojam videi draudzīgus pārvadāšanas veidus, piemēram, pa dzelzceļu, veicot pārvadājumus ar savām automašīnām. Loģistikas apsvērumu dēļ produkcijas izplatīšana lielākoties notiek ar smagkravas transportlīdzekļu palīdzību.

Izmantošana

Tāpat Kärcher nemitīgi uzlabo savu produktu īpašības. Inovatīvi risinājumi samazina ūdens un enerģijas patēriņu, kā arī putekļu un trokšņa emisijas.

Remonts

Remontēšanas vienkāršums ir aspekts, kas tiek ņemts vērā jau produkta izstrādes pašā sākumā. Mūsu pakalpojumu centrs Gisighaimas (Gissigheim) pilsētā nodrošina profesionālus remonta pakalpojumus visai pasaulei.

Pārstrāde un apglabāšana

Kopš 2005. gada, kā to paredz Eiropas mēroga tiesību akti, Kärcher vecās iekārtas pieņem atpakaļ bez maksas. Vienkārša demontāža un piemērotu materiālu atlase ļauj vecās iekārtas ļoti labi pārstrādāt. Kärcher tīrīšanas iekārtas lielākoties ir līdz pat 90% pārstrādājamas.

Produktu atbilstība

Juridiskās un klientu specifiskās prasības attiecībā uz Kärcher produktiem visā pasaulē arvien pieaug. Tieši tāpēc mēs izstrādājot jaunu produktu, tās vienmēr ņemam vērā visā pasaulē.

  • Vides prasības vienā īpašā dokumentā — mums vides prasību ievērošana ir neatņemama specifikāciju dokumenta sastāvdaļa. Mēs pārbaudām tā saucamo vides kontrolsarakstu par to, kā iekārtas iespējams padarīt vēl videi draudzīgākas.
  • Vides prasības piegādes ķēdē — juridiskās prasības attiecībā uz Kärcher produktiem visā pasaulē arvien pieaug. Lai sistemātiski šīs prasības noziņotu saviem piegādātājiem, mums ir pašiem savi Kärcher standarti videi draudzīgu produktu izstrādei.

Labās prakses piemēri vides aizsardzībai Kärcher produktiem

Kärcher ir ļoti svarīgi, lai vides aizsardzības aspekti tiktu iekļauti produktos. No vienas puses, tas ir tāpēc, ka ieinteresētās puses liek lielas cerības uz mūsu iekārtām (un kuras mēs, protams, vēlamies attaisnot), bet no otras puses, mēs tiecamies uz izcilību ekoloģijas jomā. Tas ietver garantiju, ka mūsu produkti ir energoefektīvi un resursu ziņā efektīvi, un ka mēs līdz minimumam samazinām mūsu iekārtu ietekmi uz vidi. Šie divi iemesli nemitīgi mūs dzen izstrādāt un uzlabot mūsu produktus, ņemot vērā vides aspektu.

Mūsu 'eco!' produktu klāsts

Mūsu eco!ogic un eco!efektivitātes produktu klāsts ir lielisks piemērs tam, kā mēs veiksmīgi un holistiski domājam par vides aizsardzību. Šiem produktiem ir daudzas videi draudzīga produkta īpašības.

Informācija par vidi.

REACH regula

Mēs ļoti rūpīgi uzraugām kā attīstās prasības nodrošināt atbilstību piegādes informāciju regulas 33. panta sakarā.

Uzreiz pēc pirmā vielu saraksta publicēšanas 2008. gada 28. oktobrī mēs sazinājāmies ar saviem piegādātājiem, lai iegūtu nepieciešamo informāciju. Mēs nekavējoties reaģējam, ja vielu sarakstā tiek veiktas kādas izmaiņas.

Saskaņā ar informāciju, kas ir mūsu rīcībā, gandrīz visi Kärcher produkti satur komponentus, piemēram, no misiņa izgatavotos, kuros koncentrācijā lielākā par 0,1 % kā leģētājelements ir izmantots svins (CAS 7439-92-1). Ja tos izmanto saskaņā ar paredzēto izmantošanu, šīs vielas nerada apdraudējumu veselībai vai videi. Šo vielu izmantošana notiek saskaņā ar piemērojamiem reglamentējošajiem noteikumiem. Norādījumi par drošību netiek prasīti.

Ja jums nepieciešama papildu informāciju, sazinieties ar mums us.

REACH regula

ErP Ekodizaina direktīva

Attiecībā uz informāciju par ES Regulu Nr. 666/2013 par prasībām attieciba uz minētajiem ekodizaina parametriem, 1. pielikuma 2. punkta b) apakšpunkta prasību attiecībā uz informāciju, ko sniedz ražotāji, sazinieties ar attiecīgo Kärcher nodaļu.

Jūs varat sazināties ar Kärcher pakalpojumu partneriem šeit.

ES enerģijas patēriņa marķējums putekļu sūcējiem.

Tas, ko Kärcher jau sen ir iemiesojis esošajos putekļu sūcēju modeļos, nu ir kļuvis par Eiropas tiesību aktu prasību — tīrīt efektīvi un ar mazāku enerģijas patēriņu. ES energomarķējums, kas stājās spēkā 2014. gada 1. septembrī ierobežo nominālo jaudu sausās tīrīšanas putekļu sūcējiem, kas ir pievienoti pie strāvas — līdz 1600 W. Katrai Eiropā tirgotajai iekārtai ir jābūt ES energomarķējumam.

> Sīkāku informāciju jūs varat atrast šeit.