KRISTUS PESTĪTĀJA BAZNĪCA JERUZĀLEMĒ ATTĪRĪTA NO GRAFITI UN NETĪRUMIEM

Pie ārējās fasādes veiktie darbi bija pērnā gada tīrīšanas projekta turpinājums.

Kärcher reinigte das Himmelskreuz im Luthergarten in Wittenberg im April 2019.
Kärcher entfernt Graffiti von Erlöserkirche in Jerusalem

Fasādes saudzīgai attīrīšanai tīrīšanas speciālisti izmantoja zemspiediena mikrodaļiņu strūklošanas tehnoloģiju.

Jerusalem Erlöserkirche

Aptuveni 75 m² lielās ārējās fasādes tīrīšanas gaitā Kärcher speciālistus atbalstīja vietējie akmens restauratori.

Kärcher entfernt Graffiti von Erlöserkirche in Jerusalem

Putekļu samazināšanai dzīvajā pilsētas centrā tīrīšanas laikā tika pievienots ūdens.

Saudzīga tīrīšana, izmantojot mikrodaļiņu strūklošanu

Savas kultūras sponsorēšanas programmas ietvaros Kärcher veica Kristus Pestītāja baznīcas tīrīšanu Jeruzalemē. Kristus Pestītāja baznīcas kaļķakmens fasāde tika attīrīta no grafiti zīmējumiem un krāsas kārtām, ar kurām līdz šim tika nosegti netīrumi, desmit dienu laikā. Darbi tika veikti pērn uzsāktā tīrīšanas projekta ietvaros, kad tika noņemti putekļi un citi netīrumi un sagatavotas testa zonas pašreizējiem tīrīšanas darbiem.

Īpaši saudzīgai tīrīšanai Kärcher izmantoja zemspiediena mikrodaļiņu strūklošanas tehnoloģiju ar GS strūklošanas pistoli. Strūklošanai tika izmantots smalks alumīnija silikāts (40-90 μm). Tādā veidā tīrīšanas komanda attīrīja aptuveni 75 m² ārējās fasādes un atsedza Kristus Pestītāja baznīcas vērtīgo pamatmateriālu. Kärcher speciālistus atbalstīja vietējie akmens restauratori. Īpašs izaicinājums dzīvajā pilsētā bija mikrodaļiņu strūklošanas saceltie putekļi. Lai pēc iespējas samazinātu putekļus, tīrīšanas laikā tika pievienots ūdens.

Iesaistīšanās kultūras sponsorēšanas ietvaros

Tīrīšanas projekta ietvaros pērn uzmanība galvenokārt tika pievērsta sāls radīto izbalējumu un netīrumu noņemšanai. Ar šā gada darbiem pie pilsētas sirdī izvietotās baznīcas Kärcher noslēdza savu iesaistīšanos kultūras sponsorēšanas ietvaros Jeruzalemē. Tīrīšanas darbi bija daļa no Kristus Pestītāja baznīcas plaša visaptverošas renovācijas procesa.

Kristus Pestītāja baznīca


Kristus Pestītāja baznīca uzcelta laikā no 1893. līdz 1898. gadam krustnešu baznīcas Santa Maria Latina vietā un tā ir vācu evaņģēliski luteriskā baznīca Jeruzalemes vecpilsētā. Tās tornis ir pilsētas silueta raksturīga iezīme.

Kärcher entfernt Graffiti von Erlöserkirche in Jerusalem

Facts at a glance

Īss faktu pārskats

Valsts: Izraēla
Vieta: Jeruzaleme

Netīrumu veids: grafiti zīmējumi, krāsas kārtas un netīrumi
Tīrīšanas tehnoloģija: zema spiediena mikrodaļiņu strūklošana ar GS strūklošanas pistoli, smalks alumīnija silikāts (40-90 μm) kā strūklošanas materiāls

Izpilde: 2019. gada maijs