Site-ul nostru utilizează cookies

Site-ul nostru utilizează cookies. Noi le folosim pentru funcționarea unor părți ale site-ului. Dvs puteți să deconectați sau să blocați cookies de pe site-ul nostru, dar aceasta poate provoca funcționarea incorectă unor părți ale site-ului. Pentru a afla mai mult despre cookies de pe acest site faceți cunoștința cu politica de confidențialitate.

TOMBOLA WOW

Regulamentul de desfășurare ai Tombolei

baner general-web

1. Noțiuni generale:
    1.1. Organizatorul tombolei - ÎM “Karcher” S.R.L., cod fiscal: 1009600039657, cu sediul în or. Chișinău, str. B.Voievod, 7B, Republica Moldova, www.karcher.md, (ulterior menționat ”organizator”).
    1.2. Participant- devine orice persoană fizică ce are capacitate deplină de exercițiu (vârstă împlinită de 18 ani), care realizează achiziții din magazinele fizice Kärcher în perioada indicată în p. 2.1. în valoare de minim 500 (cinci sute) MDL. Fiecare persoană, ce corespunde criteriilor este inclusă în lista participanților la Tombola WOW.


2. Condițiile de participare:
    2.1. Procurarea produselor în valoare de minim 500 MDL și mai mult (pe un singur bon), în perioada 01 iulie-27 august 2020 (inclusiv), din magazinele fizice sau on-line (prin intermediul magazinul on-line, se completează biletul de participare doar la ridicarea produselor din oficiul magazinului on-line → str. Bogdan Voievod 7B, or. Chișinău).
    2.2. Completarea biletului de participare. O parte a biletului ce conțin datele cu caracter personal ai participanților rămân la Organizator, partea a doua se oferă Participanților împreună cu bonul de casă.
    2.3. Biletul de participare și bonul de plată se păstrează până la data extragerii (28.08.2020) și se prezintă pentru confirmarea identității pe inmânarea premiilor.
    2.4. Desemnarea câștigătorilor se face în data de 28 august 2020, rezultatete vor fi afișate pe paginile de socializare ale Organizatorului. Câștigătorii vor fi anuntați despre premiul care le revine, prin a fi contactați la numărul de telefon furnizat anterior la completarea formularului.
     2.5.* Angajații întreprinderii Î. M. «Karcher» S.R.L., NU au dreptul de a participa la Tombola WOW.


3. Perioada și aria de desfășurare ai Tombolei WOW.
    3.1. Tombola se desfășoară în perioada 01 iulie-27 august 2020 (inlusiv).
    3.2. Prelungirea termenului de desfășurare este dreptul exclusiv al Organizatorului.
    3.3. Tombola este organizată și se desfășoară pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
    3.4. Extragerea va avea loc pe data de 28 augut 2020, în regim on-line, prin intermediul paginii oficiale Facebook și Instagram.
    3.5. Câștigătorii vor fi anunțați telefonic, la data extragerii, iar numele va fi afișat pe paginile de socializare oficiale Karcher: (Facebook: https://www.facebook.com/KarcherMoldova/ și Instagram: https://www.instagram.com/karcher_moldova/ ).


4. Drepturile Organizatorului:
    4.1. În calitatea sa de Organizator, are dreptul, cu acordul prealabil al participanților, să utilizeze datele cu caracter personal în scopul, de a edita, publica și utiliza informațiile și imaginile participanților și câștigătorilor ei, inclusiv și în scop fiscal.
    4.2. Organizatorul va face publice informațiile privind numele câștigătorilor, premiile acordate și orice alte date pe care le consideră necesare.


5. Obligațiunile Organizatorului:
    5.1. Organizarea și desfășurarea Tombolei în perioada indicată.
    5.2. Asigurarea numărului necesar de Bilete de participare pentru toate persoanele ce corespund criteriilor de participare.


6. Drepturile participantului:
    6.1. O persoană nu poate participa în numele altei persoane (cu excepția reprezentantului legal ce reprezintă o persoană incapabilă din punct de vedere juridic).
    6.2. Câștigătorii pot ridica premiile doar prin confirmarea identității sale, prezentând un act de identitate valabil în original, biletul de participare și bonul de plată în original la sediul Organizatorului (str. Bogdan Voievod, 7B).


7. Obligațiunile paricipantului:
    7.1. Participanții la aceasta acțiune acceptă respectarea regulilor din prezentul Regulament.
    7.2. Participanților li se înmână câte un bilet de participare pe care-l completează cu datele personale solicitate de către Organizator (numele; prenumele; numărul de telefon al operatorilor din Republica Moldova).
    7.3. Participanții trebuie să indice informații veridice. În caz contrar vor fi decalificați.
    7.4. Prin completarea biletului de participare, Participanții la aceasta acțiune subscriu la respectarea regulilor din prezentul Regulament și acceptă procesarea datelor cu caracter personal indicate în capitolul 4.

8. Premiile
    8.1. Tragerea la sorți și acordarea premiului se va desfășura în data de 28 august 2020, la sediul Organizatorului.
    8.2. Câștigătorii vor fi determinați prin extragere aleatorie a biletului și anunțarea pe cale telefonică a câștigătorilor despre premiul ce le revine.
    8.3. Premiile oferite în cadrul Tombolei sunt:

  • Premiul I- K 4 Full Control
  • Premiul II- WD 1 Battery Set
  • Premium III- WV 2 Premium 10 Years Edition

    8.4. Premiile vor fi înmânate câștigătorilor, în termen de 30 zile calendaristice, de la validare, la sediul Organizatorului.
    8.5. Caștigătorii trebuie să confirme faptul ca au primit notificarea de câstig, să confirme îndeplinirea condițiilor de participare și să ofere orice alte detalii suplimentare necesare validării.
    8.6. Premiile câștigate nu pot fi înlocuite cu alte produse sau câștiguri și nici nu se acordă contravaloarea în bani. În cazul refuzului câstigătorilor de a beneficia de câștig sau în cazul imposibilității validării sale conform prezentului Regulament, vor pierde dreptul de atribuire a câștigurilor. În asemenea cazuri, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu mai atribui câștigurile respective altor participanți.
    8.7. Premiile neacordate, inclusiv cele necâştigate în Tombolă, vor rămâne în posesia Organizatorului care va dispune liber la discreția acestuia

9. Condiții de validare a câștigătorilor.
Pentru primi premiile atribuite, câștigătorii trebuie să îndeplinească simultan urmatoarele condiții:

  • A respectat prevederile Regulamentului curent;
  • La eliberarea premiulilor, câştigătorii prezintă act de identitate valabil, bonul de casă și a doua parte a biletului de participare;
  • Nu înregistrează datorii expirate în favoarea Organizatorului;
  • Semnează un act de primire-predare al premiului.

10. Dispoziții finale
10.1. Regulamentul Tombolei este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant, pe site-urile Organizatorului (www.karcher.md, www.karchershop.md) și în toate magazinele fizice Kärcher.
10.2. Prin participarea la aceasta tombolă, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiillor prezentului Regulament.
10.3. Organizatorul nu își asumă nici o raspundere pentru datele personale incorecte furnizate de către participanți sau pentru orice alți factori care ar putea afecta dreptul de participare la Tombolă și care se află în afara culpei Organizatorului.
10.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulamentul pe parcursul desfășurării Tombolei, cu mențiunea că eventualele modificări vor fi aduse la cunoștința participanților și a publicului cu cel puțin 24 de ore înainte de a intra în vigoare prin intermediul site-urilor oficiale ai companiei.


Cu respect,
Administrația
ÎM “Karcher” S.R.L.