eco!zero – KLIMAATNEUTRAAL REINIGEN

eco!zero

Iedereen wil het. Daarom doen wij het!

We kunnen alles - behalve producten fabriceren zonder uitstoot te genereren. We kunnen wel de effecten van de koolstofdioxide (CO2) die we uitstoten compenseren. Zo neutraliseren we het effect op het milieu. Nu zelfs tijdens het reinigen. 

Klimaat-Neutraal Reinigen – hoe werkt het?

Eén van de goede eigenschappen van CO2 is dat het een natuurlijk product is, dat op een natuurlijke wijze geabsorbeerd kan worden. Het absorberen van koolstof is een proces dat al miljarden jaren in de natuur voorkomt. Het verbranden van fossiele brandstoffen zoals ruwe olie, aardgas en steenkool zorgt ervoor dat de gassen die ze bevatten vrijkomen, net zoals bij hernieuwbare energiebronnen. Daarom is het noodzakelijk om de aanmaak van CO2 te reduceren en om tegelijkertijd de opname ervan in biomassa te verhogen op lange termijn. 

Iedereen wint.

Het Klimaat-Neutraal Reinigingsprogramma neemt ons globaal engagement tov het milieu en klimaatsbescherming een stap verder. We maken hier geen winst op, integendeel, wij dragen ons steentje bij tot het compenseren van de CO2-uitstoot veroorzaakt door productie. En u kan hier ook toe bijdragen. Voor een kleine bijdrage kan u de CO2-uitstoot van uw Kärcher toestel compenseren waardoor het klimaat-neutraal wordt. Dit kan u doen voor alle CO2-uitstoot gedurende de levensduur van het toestel. Al deze bijdragen samen, zowel de uwe als de onze, financieren een gecertificeerd klimaatbeschermingsproject van ClimatePartner.

eco zero nature

Voordelen voor u

Uw engagement voor de bescherming van het milieu zal u veel meer voordeel opleveren dan de kost ervan. Alleen al het goed gevoel om bij te dragen tot de bescherming van het klimaat is onbetaalbaar.

Het is goed voor uw imago: Uw klanten zullen uw engagement respecteren. 

U kan helemaal transparant zijn: Klimaat-Neutraal reinigen met labels, certificaten en identificatienummers staat u toe hier transparant over te communiceren.

U krijgt alles: U biedt uw klanten een nieuwe dienst - zonder bijkomstige inspanning. Kärcher levert u het volledige pakket: uitstoot-berekeningen, CO2 compensatie, certificaten en labels. 

Uw duidelijk voordeel: Elk van uw Kärcher reinigingsapparaten met klimaat-neutraal label van ClimatePartner toont uw klanten dat u uw verantwoordelijkheid voor de bescherming van het milieu opneemt. En deze boodschap kan op doelbewuste manier versterkt worden: toon het op uw bedrijventerrein, en informeer op uw website en in uw advertenties.

Een gecertificeerd proces: Klimaat-Neutraal Reinigen ter compensatie van CO2 uitstoot werd getest door TÜV. Dit verzekert  op lange termijn dat de klimaatbeschermingsprojecten op aantoonbare wijze de berekende hoeveelheden CO2 compenseren.


eco zero climate

Klimaat-Neutraal Reinigen in slechts drie stappen:

Stap 1: Kärcher berekent de CO2 uitstoot – de koolstof voetafdruk, zoals dat heet – die gecreëerd wordt tijdens de levensduur van het toestel.

Stap 2: ClimatePartner berekent deze koolstof voetafdruk per toestel per jaar. Kärcher compenseert de totale hoeveelheid CO2 uitstoot per jaar door internationaal erkende klimaatbescherminsprojecten te steunen.

Stap 3: U ontvangt voor elk toestel een certificaat en label met identificatienummer als bewijs van zijn koolstofneutraliteit. Door dat identificatienummer in te geven kunnen u en uw klanten ten allen tijden online uw bijdrage aan de klimaatsbescherming zien.


We bereiken veel meer dan enkel klimaatbescherming

Start samen met ons met Klimaat-Neutraal Reinigen door een waterbehandelingsproject in Kenia te steunen. Water, gezondheid, bos en klimaat. Vervuild drinkwater vormt een serieuze bedreiging voor de menselijke gezondheid. Volgens de Wereld Gezondheidsorganisatie is de diarree die daar het gevolg van is de derde meest voorkomende doodsoorzaak voor kinderen en volwassenen in Kenia. Ons project geeft inwoners van plattelandsgebieden in West-Kenya toegang tot zuiver drinkwater.

Traditionele waterbehandeling waarbij het water gekookt wordt, verstookt grote hoeveelheden hout. Door moderene filters te gebruiken die elektriciteit noch brandstof nodig hebben, is er geen behoefte naar brandhout meer. Tussen November 2012 en januari 2014 werden in totaal 3.169 waterbehandelingsinstallaties geplaatst en werden 4.175 filters vervangen. Hierdoor hebben nu 3.6 miljoen mensen in West Kenya toegang tot waterbehandelingssystemen. Samen zorgen we ervoor dat dit aantal nog drastisch stijgt.

Doel: 1 miljoen filterinstallaties voor zuiver drinkwater in heel West Kenia.

Jaarlijkse beperking van ongeveer 2.1 miljoen ton CO2 equivalent (CO2e)

Verminderde ontbossing door een vermindering van de vraag naar brandhout

Bijkomende positieve effecten van ons project:

  • Werk voor duizenden Kenyanen bij het opzetten van het systeem.
  • Honderden blijvende jobs gecreëerd door de noodzakelijke jaarlijkse controles, onderhoud en training.
  • Verbetering van de luchtkwaliteit in huizen.
  • Verminderde afwezigheid in scholen.
eco zero

eco zero kinderen

Onze aarde - ons klimaat

Klimaatsverandering is reëel. En er is geen twijfel mogelijk dat het veroorzaakt wordt door mensen. Wetenschappers van alle disciplines zijn het erover eens: het klimaat verandert door een verhoogde concentratie CO2 en andere broeikasgassen in de atmosfeer. 

Het gebeurt niet in de nabije toekomst. Het gebeurt nu. 

De opstapeling van broeikasgassen in de atmosfeer versterkt het broeikaseffect, wat leidt tot de opwarming van de aarde. De effecten hiervan zijn overal ter wereld zichtbaar: smeltende ijskappen, stijging van het zeepeil en meer extreem weer zijn de bekendste fenomenen. Verdere stijging van de temperatuur zal sowieso leiden tot meer natuurrampen, armoede, tekorten en sociale crisissen. Wereldwijd.

Klimaatbescherming kent geen grenzen.

Het is niet belangrijk waar we iets doen om het klimaat te helpen. Het belangrijkste is dat een project gezien kan worden als een bijkomende maatregel in lijn met het Kyoto-protocol. In landen zoals Duitsland zijn er geen gecertificeerde klimaatbeschermingsprojecten, aangezien er al veel maatregelen gefinancierd worden door de overheid en bijkomende fondsen niet nodig zijn.

In ontwikkelingslanden daarentegen, heeft de beoogde overdracht van kennis en technologie talrijke bijkomende effecten. Zo kan er in deze landen bijvoorbeeld significant meer CO2-uitstoot gecompenseerd worden per geïnvesteerde euro ten opzichte van geïndustrialiseerde landen. Wat betreft de  positieve effecten op het globale klimaat is het niet belangrijk waar de CO2-uitstoot wordt beperkt. Elke eenheid CO2-uitstoot die we vermijden is goed voor het klimaat. Wereldwijd.


Onze partner kan bijdragen tot klimaatbescherming

Klimaatbeschermingsprojecten moeten voldoen aan internationaal erkende criteria om gecertificeerd te worden. Om Klimaat Neutraal Reinigen te bereiken, werken we samen met de klimaatbeschermingsexperts van ClimatePartner.

ClimatePartner heeft de CO2 uitstoot berekend van de gehele levenscyclus van ons hele schrob-/zuig assortiment. Tenslotte kan 80 % van de CO2 uitstoot van de hele levenscyclus van een reinigingstoestel toegekend worden aan de gebruiksfase van het toestel: het verbruik van stroom, water, reinigingsmiddelen, verbruiksgoederen, kleine onderdelen, onderhoud, enz... Uw bijdrage aan ons klimaatbeschermingsproject hangt rechtstreeks af van het type toestel en het aantal.

ClimatePartner is één van de toonaangevende Duitstalige klimaatbeschermingsconsultants en levert de noodzakelijke TÜV geteste IT infrastructuur voor het berekenen van CO2 compensatie. Om totale transparantie voor u en uw klanten te garanderen, kan de CO2 compensatie voor al uw toestellen online gevolgd worden met een tracking ID. Zo kan u steeds op uw beide oren slapen, in de wetenschap dat uw CO2 uitstoot onmiddellijk gecompenseerd wordt.

eco zero oorkonde