Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid – Corporate Citizenship

Sociale topkwaliteit in de zin van "Good Corporate Citizen" betekent dat wij – behalve de interne sociale verantwoordelijkheid – als onderdeel van de maatschappij ook extern verantwoordelijkheid aanvaarden.

Corporate Citizenship

Onze "Corporate Citizenship"-activiteiten.

Het regionale en wereldwijde engagement voor maatschappelijke doeleinden neemt binnen het bedrijf Kärcher sinds jaar en dag een belangrijke plaats in. Als betrouwbare partner van non-profit organisaties streven wij ernaar het leefklimaat van onze medewerkers en het werkklimaat nog aangenamer te maken. Daarom ondersteunen we diverse verenigingen en initiatieven, leveren we een bijdrage aan het behoud van monumenten, stimuleren we opleiding, wetenschap en onderzoek en werken we samen met verschillende maatschappelijke instellingen.

Social sponsoring en bedrijfsdonaties.

Tot het aanvaarden van maatschappelijke verantwoordelijkheid behoort vanzelfsprekend ook het ondersteunen van zinvolle non-profit projecten en organisaties.

Wat wij doen

Wij stimuleren vele verenigingen, opleidingsinstellingen, culturele initiatieven en stichtingen. We leggen daarbij de nadruk op instellingen die zich in de buurt van onze locaties bevinden. Onze mogelijkheden om ondersteuning te bieden, reiken van financiële en materiële giften en alsmede relatiegeschenken voor tombola's en traditionele verenigingssponsoring tot en met reinigingsacties die door medewerkers van Kärcher worden uitgevoerd.

Culturele sponsoring.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen, betekent ook dat we onze betrokkenheid bij kunst en cultuur tonen. Dankzij onze culturele sponsoring dragen we ertoe bij, dat de schatten uit het verleden kunnen worden behouden.

Wat wij doen

„Topprestaties voor hygiëne en duurzaamheid“ – deze eis, die binnen de bedrijfsvisie van Kärcher schriftelijk is vastgelegd, nemen we serieus. Al meer dan 30 jaar zijn we wereldwijd een toonaangevende specialist op het gebied van restauratorische reiniging van kunstwerken en gebouwen die onder monumentenzorg vallen. Ons doel daarbij is de monumenten te behouden voor het nageslacht. De werkzaamheden vinden altijd plaats in nauwe samenwerking met restaurateurs, kunsthistorici en andere vakwetenschappers; op die manier garanderen we dat voor elk object de optimale reinigingsmethode wordt gebruikt.

Kärcher reinigt de wereld!

Dit motto is bij ons overal doorgevoerd. Van het Christusbeeld in Rio de Janeiro tot en met het Brandenburger Tor in Berlijn. Al bij meer dan 100 buitengewone reinigingsprojecten op alle continenten hebben wij onze competentie en ervaring aangetoond. Via deze bijzondere vorm van cultuursponsoring houdt Kärcher zich op een zeer persoonlijke en individuele wijze bezig met het culturele erfgoed, waarbij het veel meer doet dan het verrichten van giften: wij stellen niet alleen geld beschikbaar, maar zetten ook onze ervaring, kennis en technologie in.

Samenwerkingsverbanden met non-profit organisaties.

Naast kleinschalige betrokkenheid bij een groot aantal verenigingen, zet Kärcher zich in belangrijkere mate op lange termijn in voor uiteenlopende non-profit organisaties. Als betrouwbare partner ondersteunen we regionale, nationale en wereldwijde projecten gedurende vele jaren.


Samenwerking met sociale werkplaatsen

Al meer dan 15 jaar werkt Kärcher samen met de Samariterstiftung en de Paulinenpflege Winnenden e.V. In de Frankische werkplaatsen in Obersontheim en in de werkplaatsen van Backnang bieden we werk aan ca. honderd personen met psychische aandoeningen. Zij verrichten voor ons werkzaamheden op het gebied van montage en verpakking van onderdelen. Dankzij de regelmatige dagelijkse werkzaamheden worden zij in staat gesteld om actief deel te nemen aan het openbare leven. Zo wordt de weg terug naar een normaal leven vereenvoudigd.

Samenwerking met sociale werkplaatsen

Kärcher ondersteunt SOS-Kinderdorp.

In het kader van zijn sociale betrokkenheid werkt Kärcher sinds 2011 samen met SOS-Kinderdorp. Wij ondersteunen deze non-profit organisatie financieel en met onze eigen technologie. De SOS-Kinderdorpen ontvangen van ons reinigingsapparatuur, die zij – afhankelijk van hun specifieke behoeften – samen met medewerkers van Kärcher selecteren. Trainers geven op locatie instructies over complexe machines. Op die manier hebben wij inmiddels niet alleen vele instellingen in Duitsland geoutilleerd, maar maken we ons ook verdienstelijk voor kinderdorpen overal ter wereld. Zo hebben we tot dusver kinderdorpfamilies in Oostenrijk, Griekenland, Peru en Mexico voorzien van onze apparatuur en ondersteunen we hen daardoor bij hun dagelijkse werkzaamheden. Wij hebben in 2013 donaties verricht aan de instelling JuWel in Welzheim en het project SOSKompASS in Schorndorf.

"Sinds jaar en dag houden we binnen de bedrijfscultuur van Kärcher rekening met maatschappelijke en sociale belangen; evenzo nam de ondersteuning van jonge mensen altijd al een belangrijke plaats voor ons in", aldus de voorzitter van de directie van Kärcher, Hartmut Jenner. "Daarom werken we heel graag samen met de organisatie van SOS-Kinderdorp, die zich met bewonderenswaardig engagement voor de behoeften en rechten van kinderen wereldwijd inzet."

Ga voor meer informatie over SOS-Kinderdorp naar: www.kaercher.sos-kinderdorf.de

SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen
SOS Kinderdorpen

Nauwe partnerschap tussen Kärcher en internationale Bachakademie Stuttgart

Er bestaat een jarenlang partnerschap tussen Kärcher en de Internationale Bachakademie Stuttgart. Op basis van ons engagement willen we graag een ondersteuning leveren aan het onschatbare werk van Johann Sebastian Bach en helpen om dit levend te houden. Doel is bovendien om de muzikale erfenis op een internationaal niveau te stimuleren.

De Bachakademie werd in 1981 door Helmuth Rilling opgericht, die tot 2013 hiervan artistiek manager was. Zijn opvolger is Hans-Christoph Rademann. De Internationale Bachacademie is houder van de ensembles Gächinger Kantorei (opgericht in 1954) en het Bach-Collegium Stuttgart (opgericht in 1965) alsmede sinds 2011 van het JSB ensemble, dat elk jaar ter gelegenheid van de Bach-week samen met jonge musici wereldwijd opnieuw wordt samengesteld. De Internationale Bachacademie organiseert concerten in binnen- en buitenland en workshops – de zogenaamde Bach-academies, en de jaarlijkse Bach-week en het Musikfest Stuttgart.

De Internationale Bachacademie heeft er in wezenlijke mate toe bijgedragen, dat Stuttgart een centrum voor de muziek van Johann Sebastian Bach werd, dat wereldwijd grote faam geniet.

Zie voor meer informatie over de Bachacademie en het concertprogramma www.bachakademie.de

Bachacademie
Bachacademie
Bachacademie
Bachacademie

Samenwerking met het Global Nature Fund

Samen met het Global Nature Fund heeft Kärcher het initiatief "Schoon water voor de wereld" genomen. Daarbij ondersteunen we de organisatie bij de bouw van groene filterinstallaties voor ecologische waterbereiding in ontwikkelings- en landen met een economie in opkomst. "Met het Global Nature Fund hebben wij een partner gevonden die uitstekend bij ons familiebedrijf en onze core business, water en reiniging, past", aldus Frank Schad, manager pers en PR, cultuur- en milieumanagement van de Kärcher-groep.

Het Global Nature Fund en het project "Living Lakes"

Het Global Nature Fund (GNF) is een internationale stichting voor milieu en natuur, die zich o.a. intensief inzet voor het behoud van water-ecosystemen. Zo levert bijvoorbeeld het project "Living Lakes", waarbij meer dan 100 lidorganisaties wereldwijd zijn betrokken, een belangrijke bijdrage aan de bescherming van de natuurlijke resource water. Hierbij wordt de ecologische en biologische verscheidenheid van rivieren en zeeën, met name in ontwikkelingslanden, behouden en verbeterd. Dit heeft positieve effecten op de hygiënische verhoudingen voor de lokale bevolking en vermindert het aantal ziektegevallen.

In het kader van het initiatief "Schoon water voor de wereld" ondersteunt Kärcher het project "Living Lakes" actief. Het zogenaamde "groenfilterprincipe" maakt dit mogelijk.

Slim inkopen – duurzaam helpen

Bij de aankoop van een eco!ogic-apparaat van het merk Kärcher ondersteunen we het Global Nature Fund automatisch bij de zuivering van afvalwater in het kader van het project „Living Lakes“. Concreet: elk verkocht apparaat uit de Kärcher eco!ogic-serie betekent 1.000 liter gereinigd water. Zo bereikt uw hulp precies die plaatsen waar hij het hardst nodig is: in regio's wereldwijd waar ontwikkeling het meest nodig is. Hartelijk dank voor uw ondersteuning!

Zo werkt het „groenfilterprincipe“

Groene filters voorkomen verontreiniging van het grondwater door ongefilterd afvalwater. Hiervoor wordt eerst een waterkanaal gegraven, waardoor het afvalwater wordt afgevoerd. In het kanaal bevinden zich drijvende planten, die grote wortelkluiten ontwikkelen en voortreffelijke filtereigenschappen bezitten. Zo kunnen voedingsstoffen, schadelijke stoffen en zelfs ziekteverwekkers in het water op zeer natuurlijke wijze worden teruggedrongen.

Een groenfilterinstallatie voor San Miguel de Sema in Colombia

Als pilotproject voor een jarenlange samenwerking werd in 2013 de eerste zuiveringsinstallatie op basis van planten in Colombia gebouwd. Deze bevindt zich in de regio Boyacá en reinigt het afvalwater van de 4.000 inwoners tellende stad San Miguel de Sema. De bouw werd samen met lokale partner Fundación Humedales en lokale ondernemingen gerealiseerd. Voor de groenfilterinstallatie zijn geen energie of chemische additieven nodig. Bovendien is de installatie nagenoeg onderhoudsvrij. Deze werkt op basis van rietplanten en lisdodden, die het afvalwater van gezinswoningen op natuurlijke wijze filteren. In 2014 moesten er nog eens drie projecten – waarvan een in Zuid-Afrika en twee in Colombia – worden opgeleverd.

Global Nature Fund

Engagement van medewerkers – Corporate Volunteering.

Binnen onze ondernemingscultuur is maatschappelijke betrokkenheid vast verankerd. Daarom stimuleert Kärcher gericht de inzet van zijn medewerkers ter versterking van actief burgerschap. Op basis van vrijwillig engagement van zijn medewerkers kon Kärcher reeds twee zogenaamde „Corporate Volunteering“-projecten gedurende meerdere jaren met succes realiseren.


Kärcher en NABU: gezamenlijk engagement voor biologische verscheidenheid

Milieupreventie heeft bij Kärcher als onderneming een belangrijke waarde. In het kader van het egagement voor het „actieplan biologische verscheidenheid“ van het ministerie van milieu van Baden-Württemberg heeft Kärcher de sponsoring voor de geelbuikvuurpad op zich genomen en ondersteunt het de lokale groep NABU Winnenden bij de zorg voor deze bedreigde diersoort.

Gezamenlijk hebben we in 2009 in het Oberes Zipfelbachtal – vlak bij onze stamlocatie in Winnenden – een nieuwe habitat voor de kleine, gele kikker gecreëerd. Door de inzet van vrijwilligers en zware machines zijn nieuwe poelen gegraven en dichtgeslibde plassen weer bruikbaar gemaakt. Sindsdien komen jaarlijks in oktober enkele medewerkers van Kärcher samen, om zich op vrijwillige wijze in te zetten voor de biotoop, die dient voor het afzetten van kikkerdril van de slechts vijf centimeter grote en tien gram zware amfibieën. Voor een goede ontwikkeling van kikkerdril moeten de kleine plassen wel voldoende zonlicht krijgen en vrij zijn van overdadige plantengroei.

Op die dag wordt maaigoed bijeen geharkt, op landbouwplastic gelegd en met behulp van paarden uit het drassige grasland afgevoerd. Kärcher financiert in het kader van de samenwerking jaarlijks de apparatuur en het gebruik van de werkpaarden en zorgt bovendien voor de verzorging van de ijverige vrijwilligers.

NABU

Inzet voor beschermingsprojecten voor berggorilla's van de Wilhelma

Sinds 2011 is Kärcher betrokken bij de inzamelingsactie van mobieltjes van de dierentuin en botanische tuin Wilhelma in Stuttgart. Door het doneren van afgewerkte mobiele telefoons kunnen de medewerkers van Kärcher een actieve bijdrage leveren aan de bescherming van de bedreigde berggorilla, waarvan er wereldwijd nog maar zo'n 800 exemplaren leven. Deze worden in hun bestaan door de mijnbouw bedreigd. Hun levensruimte komt met name acuut in gevaar door de ontginning van het zeldzame erts coltan. Coltan wordt in mobiele telefoons verwerkt en is om die reden zeer populair.

Het inzamelen van de oude mobieltjes helpt de gorilla's in twee opzichten: enerzijds wordt door recycling en hergebruik van oude mobiele telefoons de vraag naar coltan verkleind – andere edelmetalen kunnen zelfs volledig worden herwonnen. Anderzijds wordt de recyclingwaarde van de mobieltjes voor beschermingsprojecten gedoneerd aan nationaal park Virunga Nationalpark en aan de directe hulp voor de berggorilla's & het regenwoud. In totaal werden in 2011 meer dan 625 mobieltjes van onze medewerkers gedoneerd.

Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma
Wilhelma

Leerlingen van Kärcher zetten zich in het buitenland in

Het eerste internationale Corporate-Volunteering-project leidde naar Zuid-Afrika. Tien leerlingen variërend van 17 tot 21 jaar werden door Kärcher in mei 2014 voor het eerst in de gelegenheid gesteld zich vrijwillig in het buitenland in te zetten. Gedurende een tiendaags verblijf in Zuid-Afrika werkten ze voor de Wildlands Conservation Trust: De hulporganisatie zet zich door talloze projecten in voor de nationale bevolking in de Zuid-Afrikaanse provincie KwaZulu-Natal en voor het behoud van de biodiversiteit.

Verder kijken

Met het eerste internationale Corporate-Volunteering-project breidt Kärcher zijn actuele maatschappelijke betrokkenheid verder uit. Gedurende de afgelopen jaren waren leerlingen reeds bij verschillende lokale projecten en bij de beekschoonmaakacties in Winnenden en Obersontheim betrokken. Het verblijf in Zuid-Afrika stelt hen niet alleen in de gelegenheid zich voor de milieubescherming in te zetten, maar ook om kennis te maken met de plaatselijke bevolking en de cultuur. Ze werden begeleid door hun opleider Hermann Trefz en Carolin Häfner van het duurzaamheidsmanagement van Kärcher.

Buiten de toeristenpaden

Tentenkampen midden in het oerwoud, geen elektriciteit, koud douchewater en ver weg van Facebook en andere media: de twee meisjes en acht jongens uit Winnenden en Obersontheim moesten weliswaar afzien van het nodige comfort, maar deden daarvoor in de plaats onvergetelijke ervaringen op. Samen met tien Afrikaanse jongeren uit de Gumbi-clan maakten ze bijvoorbeeld kennis met het werk van de jachtopzichters in het 12.000 ha grote natuurreservaat Somkhanda. Ze hielpen onder andere midden in het uitgestrekte natuurreservaat bij het testen van camerastations voor een luipaardbeschermingprogramma en het analyseren van het beeldmateriaal. Tot het programma behoorden ook de monitoring, d.w.z. het opsporen en systematisch registreren van gegevens over bedreigde neushoorns, het planten van bomen, het uitzetten van jakhalzen en het maken van speelgoed uit plastic afval. In dorpen, scholen en crèches konden de leerlingen van zeer dichtbij het dagelijkse leven van de plaatselijke bevolking en hun gastvrijheid meemaken.

De reis was voor de leerlingen niet alleen een onvergetelijke ervaring, maar heeft er vooral aan bijgedragen, dat ze zich sterker van hun verantwoordelijkheid voor het milieu bewust werden en een sterker begrip ontwikkelden van maatschappelijke en culturele verschillen.

„Voor mij was het project een ongelooflijke ervaring. Wij hadden de mogelijkheid om Zuid-Afrika op een volkomen unieke wijze te leren kenen.“ Marc Siegle

„Het was een onvergetelijke ervaring en ik heb veel nieuwe en belangrijke levenservaringen opgedaan.“ Nico Bauer