Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading

Productverantwoordelijkheid

Rekening houden met milieuaspecten is al vele jaren een belangrijk onderdeel van de productontwikkeling bij Kärcher. Een essentieel onderdeel van ons systematische milieumanagement vormt daarom productgerelateerde milieubescherming. Niet alleen de productie en het gebruik van onze producten moeten milieuvriendelijk zijn, ook onze apparaten moeten dat zijn. Daarom stelt Kärcher hoge eisen aan een milieubewust design van zijn producten, installaties en diensten. Wij stellen zelf hoge eisen aan onze apparaten. Maar ook onze klanten en de wetgevers stellen steeds hogere eisen aan ons en aan onze producten.

header productverantwoordelijkheid

Ons doel: een continue toename van de milieuvriendelijkheid.

Elke generatie Kärcher-apparaten moet effectiever en milieuvriendelijker zijn. Voor dit streven bestaan twee belangrijke argumenten: enerzijds bieden milieuvriendelijke producten ons een optimale kans om milieubelastingen als gevolg van onze activiteiten tot een minimum te beperken. Anderzijds is een milieuvriendelijk apparaat dikwijls ook een zuinig apparaat.


Milieupreventie tijdens het productieproces

Bij het streven naar duurzaamheid is de weg tevens het doel. Kärcher volgt deze weg naar de toekomst al vele tientallen jaren heel consequent. Zo gaan we ons bij de ontwikkeling van nieuwe producten uit van het begrip "life cycle thinking". Dit betekent dat reeds in de planningsfase de complete productlevenscyclus in onze beschouwing wordt meegenomen. Alle onderdelen van de productcyclus worden reeds bij de ontwikkeling op wezenlijke milieuaspecten onderzocht en zover geoptimaliseerd dat het milieu hierdoor minimaal wordt belast.

Winning van grondstoffen

Onze producten worden als kwalitatief hoogwaardige grondstoffen vervaardigd. Goede materialen verlengen de levensduur van een Kärcher-apparaat aanzienlijk en ontzien hierdoor het milieu.

Productie van onderdelen

Op het gebied van het milieu werken we nauw samen met onze leveranciers. Wij hechten veel waarde aan het ontbreken van schadelijke stoffen en een effectief milieubeleid.

Productie

Nu al hebben onze productieprocessen minimale effecten op het milieu. Desondanks streven we naar een continue verbetering en doen we er alles aan om door middel van innovatieve processen nog minder invloed op het milieu te hebben. Voorbeelden van dergelijke processen zijn: warmterecycling, waterrecycling, zonne-energie etc.

Distributie

Wij maken voor verzending van onze apparaten zoveel mogelijk gebruik van milieuvriendelijke transportvormen, zoals het spoor. Uit logistiek oogpunt vormt de distributie via vrachtvervoer echter nog altijd het grootste aandeel.

Gebruik

Ook de eigenschappen van Kärcher-producten worden continu verbeterd. Innovatieve oplossingen beperken het water- en energieverbruik alsmede stof en lawaai.

Reparaties

Reeds bij het ontwerp van het product wordt gelet op reparatievriendelijkheid. Ons servicecentrum in Gissigheim zorgt voor competente reparaties wereldwijd.

Recycling en afvalverwijdering

Sinds 2005 worden afgewerkte apparaten conform de Europese wetgeving gratis door Kärcher teruggenomen. Eenvoudige demontage en de keuze van geschikte materialen maken een goede recycling van afgewerkte apparaten mogelijk. Apparaten van Kärcher kunnen in de regel voor 90 procent worden gerecycled.

Product Compliance

Juridische en klantspecifieke eisen aan producten van Kärcher nemen wereldwijd merkbaar toe. Wij letten daarom bij de ontwikkeling van een nieuw product systematisch op de naleving van alle juridische en klantspecifieke eisen wereldwijd.

  • Milieu-eisen in de eisenspecificatie: Milieu-eisen vormen bij ons een vast onderdeel van onze eisenspecificatie. Wij controleren op basis van een zogenaamde milieu-checklist, hoe we onze apparaten nog milieuvriendelijker kunnen maken.
  • Milieu-eisen in de toeleveringsketen: Overige eisen aan producten van Kärcher nemen wereldwijd merkbaar toe. Om deze eisen ook systematisch te kunnen doorgeven aan onze leveranciers hebben wij een eigen Kärcher-normalisatie voor milieubewuste productontwikkeling ingevoerd.

Voorbeelden van best practices voor milieupreventie m.b.t. Kärcher-producten

Milieupreventie m.b.t. producten is voor Kärcher van grote betekenis. Enerzijds omdat onze stakeholders verwachtingen aan onze producten stellen die wij willen vervullen. Anderzijds ook, aangezien wij op het gebied van ecologie naar best practices streven. Hiertoe behoort dat onze producten energie- en ressource-efficiënt zijn en dat we de ecologische effecten van onze apparaten zoveel mogelijk beperken. Deze beide redenen stimuleren ons om onze producten met het oog op milieuaspecten te blijven ontwikkelen en verbeteren.

Onze eco!-lijnen

Significante voorbeelden van geslaagde, integrale milieubescherming m.b.t. producten zijn onze productseries eco!ogic en eco!efficiency. Deze bevatten een groot aantal milieuvriendelijke producteigenschappen.

Milieu-instructies.

REACH

De ontwikkeling van de informatieplicht conform §33 leven wij strikt na. Direct na publicatie van de eerste opgestelde lijst op 28 oktober 2008 hebben we contact opgenomen met onze leveranciers voor de benodigde informatie. Wij reageren tijdig op aanvullingen in de opgestelde lijst.

Enkele van de in de lijst genoemde stoffen (SVHC) worden veelvuldig gebruikt, vooral DEHP als weekmaker in kunststof componenten. Deze weekmakers kunnen door ons geleverde producten nog voorkomen, bijv. in elektriciteitskabels, slangen, wielen, handgrepen en vergelijkbare onderdelen en modules. Bij een doelmatig gebruik leveren deze stoffen geen gevaar op voor gezondheid en milieu. Gebruik van deze stoffen komt overeen met de geldende wettelijke bepalingen. Om echter op mogelijke verboden te anticiperen streven we er continu naar deze stoffen voor zover technisch mogelijk te vervangen.

Voor reinigingsmiddelen van Kärcher kunnen we nu al bevestigen dat deze geen stoffen uit de actuele lijst bevatten.

Neem voor meer informatie contact op met ons.

REACH

ERP-richtlijn inzake ecologisch ontwerp

Neem voor meer informatie over EU-verordening 666/2013, eisen inzake ecologisch ontwerp voor stofzuigers, Bijlage I lid 2b informatieplicht fabrikant, contact op met uw verantwoordelijke Kärcher-service.

Klik hier voor Kärcher-servicepartners.

Het Europese energielabel voor stofzuigers.

Wat de stofzuigers van Kärcher al lang hebben bewezen, is nu in Europa wettelijk voorgeschreven: met minder vermogen uitstekend reinigen. Het op 1 september 2014 ingevoerde energielabel van de EU voor stofzuigers beperkt het nominale vermogen van op het stroomnet aangesloten droogzuigers tot maximaal 1600 W. Alle stofzuigers die in Europa worden verkocht, moeten zijn voorzien van het Europese energielabel.

> Hier vindt u meer informatie.