Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading

Verantwoordelijkheid voor de onderneming

Eerlijke en betrouwbare partnerschappen met onze klanten en onze medewerkers vormen de basis om het voortbestaan van onze onderneming te waarborgen.

verantwoordelijkheid onderneming

Verankerd in de onderneming.

Dat Kärcher zich bewust is van zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, komt tot uitdrukking in onze bedrijfsprincipes. Zo verplichten we ons volgens onze bedrijfsprincipes om in alle landen de betreffende normen en waarden, de mensenrechten en de juridische en maatschappelijke ordeningen in de zin van good citizens in acht te nemen.

Verenigingen en initiatieven.

Kärcher wil een benchmark op het gebied van duurzaamheid zijn. Om dit doel te bereiken moeten we onze blik niet uitsluitend op interne processen en normen richten, maar ook de realiteit buiten onze onderneming scherp opnemen en actief participeren. Kärcher is daarom lid van talloze verenigingen en initiatieven, die allemaal hetzelfde doel volgen: duurzaamheid op het gebied van politiek, economie en techniek stimuleren.


Ondertekening van de klimaatbescherming-communiqués van Kopenhagen en Cancún

Als wereldwijd actieve onderneming hebben Kärcher en nog honderden andere bedrijven de communiqués van Kopenhagen en Cancún ondertekend. Hierin wordt de politiek naar aanleiding van de UN-klimaattop van 2009 en 2010 gesommeerd om consequente maatregelen tegen de klimaatveranderingen en de uitstoot van broeikasgassen te treffen. In de communiqués wordt een ambitieus, stevig en eerlijk wereldwijd verdrag aangaande klimaatveranderingen gestimuleerd. Doel is om in emissiearme producten, diensten, technologieën en infrastructuren te investeren en daardoor een duurzame groei mogelijk te maken en de doelstelling tot een wereldwijde CO2-reductie te ondersteunen. De communiqués zijn door „The Prince of Wales’s Corporate Leaders Group on Climate Change“ en de universiteit van Cambridge uitgewerkt.

Klimaatbescherming

Lid van de UN Global Compact

Als deelnemer aan de UN Global Compact hebben we onszelf verplicht om tien universeel erkende principes op het gebied van mensenrechten, arbeidsnormen, milieupreventie en bestrijding van corruptie binnen onze bedrijfsprocessen en strategieën na te leven. Dit betekent dat wij ons aan deze principes houden, deze ondersteunen en in praktijk brengen. De Global Compact van de Verenigde Naties is een strategisch initiatief voor ondernemingen. Met behulp hiervan kan de economie als belangrijke drijvende kracht ertoe bijdragen, dat de ontwikkeling van markten en handelsbetrekkingen, van technologieën en financiële zaken alle economische ruimten en maatschappijen ten goede komt.

UN Global Compact

Partner van het duurzaamheidsinitiatief BlueCompetence van de VDMA

Het initiatief Blue Competence heeft zich ten doel gesteld prioriteit te geven aan de oplossingscompetentie van machine- en installatiebouw, duurzame technologieën actief te stimuleren en aan te bieden. Blue Competence legt transparante, belastbare duurzaamheidscriteria en -normen vast, die wij als partner vervullen. Het initiatief geeft daardoor richting; het biedt iedereen die op zoek is naar duurzame oplossingen en producten of duurzaam handelende bedrijven zekerheid.

Blue Competence