Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Milieupreventie heeft bij Kärcher hoge prioriteit. Als duurzaam handelende onderneming is Kärcher zich bewust van zijn grote verantwoordelijkheid op het gebied van het milieu. We hebben ons daarom als doel gesteld om de door onze activiteiten ontstane milieubelastingen tot een minimum te beperken. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten, bij de keuze van productietechnologieën, bij de samenwerking met onze leveranciers en in de dagelijkse werkpraktijk van alle medewerkers spelen milieuaspecten daarom een belangrijke rol. Wij willen met name onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden en ervoor zorgen dat de gebruikte resources zo efficiënt mogelijk worden benut.

Verantwoordelijkheid voor het milieu

Milieupreventie kent een traditie.

Milieumanagement dient voor een continue, systematische verbetering van de prestaties van de onderneming op het gebied van het milieu. Als wereldwijd actieve onderneming zijn wij ons bewust van onze wereldwijde verantwoordelijkheid voor het behoud van natuurlijke ressources en een gezond milieu. Kärcher heeft al in een zeer vroeg stadium onderkend, dat milieupreventie als derde zuil van een duurzame, toekomstgerichte bedrijfsontwikkeling, absoluut noodzakelijk is: De koppeling van innovatie, productie, veiligheid op de werkvloer en milieupreventie is vast in ons ondernemingsbeleid verankerd – op alle productielocaties wordt strikt toegezien op naleving van milieunormen.

Zo werd reeds in 1996 het milieumanagementsysteem van onze locatie Winnenden als eerste binnen de branche volgens de wereldwijde norm ISO 14001 gecertificeerd. Ongeacht waar ter wereld wij ook actief zijn – wij streven ernaar de eisen van het milieu na te leven.

De locatiegerelateerde milieupreventie bij Kärcher kent vele facetten die moeten worden nageleefd: met behulp van milieudeskundigen op de werkvloer waarborgen wij bijvoorbeeld dat de vereiste milieupreventieve maatregelen worden geïmplementeerd en dat milieuaspecten in de uitvoering van dagelijkse werkzaamheden in acht worden genomen (scheiding van afval, een zuinig gebruik van ressources). Bovendien stimuleren wij in de fabrieken van Kärcher wereldwijd de invoering van milieuvriendelijke technologieën.


ISO 14001

ISO 14001 betreft een wereldwijd erkende milieumanagementnorm. Naleving van deze norm is erop gericht om vastgelegde doelstellingen m.b.t. de bedrijfsmatige zorg voor het milieu te bereiken, door processen continu te verbeteren.

ISO 14001 Certification by SGS

ISO 14001-certificering bij Kärcher

ISO 14001 map INT (numbers)

[1] Verenigde Staten

 • Camas
 • Chandler
 • Englewood

 [2] Mexico

 • Monterrey

[3] Brazilië

 • Vinhedo

[4] Duitsland

 • Winnenden
 • Schwaikheim
 • Illingen
 • Gissigheim
 • Obersontheim
 • LZ Obersontheim
 • Bühlertal
 • Duisburg

 

[5] Italië

 • Quistello
 • Montereale Valcellina
 • Volpiano
 • Reggio Emilia


[6] China

 • Changshu

Centrale aansturing en controle

Om een verbetering te waarborgen moeten de milieupreventieve maatregelen op alle locaties centraal worden beheerd en geanalyseerd. Hiervoor heeft Kärcher een softwaregerelateerd systeem voor een centrale aansturing van het milieumanagement ingevoerd. Dit stelt ons in staat om – rechtszeker en compleet – milieuaspecten te analyseren, verbruik van resources en afval in kaart te brengen en rechtsvoorschriften te monitoren. Op deze wijze hebben we altijd grip op onze zorg voor het milieu.


Wat we tot dusver hebben bereikt

Door uiteenlopende milieupreventieve maatregelen op onze locaties kunnen zowel CO2 als kosten worden tegengegaan en kan er op resources worden bespaard. Zo konden we bereiken dat we bij een toenemende productie de CO2-emissies, het waterverbruik en de hoeveelheden afval op Duitse locaties op een contant niveau hielden. Hieronder volgen enkele voorbeelden van geslaagde maatregelen.

Warmtekrachtkoppelingcentrale in Winnenden

In onze fabriek in Winnenden zorgt een warmtekrachtkoppelingcentrale voor de benodigde warmte. Een met aardgas aangedreven 4-takt benzinemotor levert via een aangesloten generator stroom. De bij motorgebruik vrijkomende warmte wordt in een waterkringloop opgevangen en gebruikt voor het verwarmen van de ruimten. Dankzij de gecombineerde productie van stroom en water is het rendement van de centrale met 87 procent zeer hoog te noemen.

Besparingen:

 • 700 ton CO2per jaar
 • Afname van CO2 met 56 procent in vergelijking tot gasverwarming
Stadsverwarmingscentrale

IJsopslagverwarming in het servicecentrum Winnenden

Ook in ons nieuwe gebouw van het servicecentrum in Winnenden bevindt zich innovatieve verwarmingstechnologie – een ijsopslagverwarming De begrippen ijsopslag en warmte lijken op het eerste gezicht in tegenspraak met elkaar, maar hun werking is logisch: in een onderaardse betonnen opslagruimte bevindt zich 250.000 liter water, dat met glycol is vermengd. Tijdens de verwarmingsperiode wordt via het medium glycol warmte aan het water onttrokken, waarna een vriesproces optreedt en er zich ijs vormt. In het koude seizoen kan het opgeslagen ijs worden gebruikt voor koeling van het gebouw. Er wordt warmte aan de ruimten onttrokken, die voor het dooien van het ijs in de ijsruimte wordt gebruikt. Daarbij koelt het gebouw af.

Besparingen:

 • 12.500 liter stookolie jaarlijks
 • 40 ton CO2 jaarlijks
IJsverwarming

Houthaksnijdselverwarming in Obersontheim

In Obersontheim wordt, als eveneens zeer milieuvriendelijk verwarmingstype, een houthaksnijdselverwarming gebruikt. Hierbij worden natuurlijke houtresten uit de regionale bosbouw verstookt, die hij verbranding CO2-neutraal zijn. Met de geproduceerde warmte wordt water uit de verwarmingskringloop in de ketel van de houthaksnijdselverwarming verwarmd. Het warme water wordt tot aan het moment van verbruik in een zuinig warmwaterreservoir opgeslagen. In vergelijking tot een gangbare oliekachel kan met een houthaksnijdselverwarming veel CO2 worden bespaard. Zo bedraagt de CO2-uitstoot van een houthaksnijdselverwarming slechts 35 gram per kilowattuur, terwijl de waarde van stookolie op 303 gram ligt.

Besparingen:

 • 340.000 liter stookolie jaarlijks
 • 1000 ton CO2jaarlijks
Houtsnippers

Intelligente gebouwtechniek op locatie Winnenden

In 2010 werd gebouw 35 op onze locatie in Winnenden gemoderniseerd. In het kader van renovatiewerkzaamheden werden er talrijke ruimteautomatiseringsfuncties ingebouwd. Er zijn functies geïnstalleerd, zoals aanwezigheidsdetectie, continue lichtregeling, lamellengeleiding, schaduwcorrectie, thermische automatisering en temperatuurregeling. De ruimtebediening werkt webgerelateerd. Hierdoor bereikt het gebouw de hoogste efficiency-klasse van het gebouwautomatiserings-systeem conform DIN EN 15232. De intelligente functies dragen bij aan een afname van de primaire energiebehoefte van het gebouw met 40%.

Besparingen:

Verwarming:

 • 6.300 liter stookolie jaarlijks
 • 16 ton CO2jaarlijks

Koeling:

 • 4.500 kilowattuur jaarlijks
 • 2,8 ton CO2jaarlijks

Verlichting:

 • 50 procent energie
 • 45.000 kilowattuur jaarlijks
Vestiging Winnenden

Zonnekrachtcentrale in Winnenden

Door de zonnekrachtcentrale in Winnenden wordt er jaarlijks circa 28.000 kilowattuur stroom gegenereerd. Dit staat gelijk aan een jaarlijkse behoefte van zes gezinswoningen. Exploitant van de fotovoltaïsche installatie is S.A.G. Solarstrom AG in Freiburg. Kärcher stelt het dakoppervlak 20 jaar gratis beschikbaar en draagt bij aan de kosten van de installatie.

Besparingen:

 • 17,6 ton CO2 jaarlijks
Zonne-energie

Milieuvriendelijke mobiliteit.

Onder het motto „milieuvriendelijk werken“ werd in 1994 het Kärcher mobiliteitsmanagement in het leven geroepen. Doel was en is onze medewerkers te attenderen op milieuvriendelijke transportmiddelen voor woon-werkverkeer en hen te motiveren deze ook te gebruiken – want milieupreventie bij Kärcher houdt niet bij de fabriekspoort op. Door gebruik te maken van een milieuvriendelijk verkeersmiddel, zoals de bus, trein of de fiets, kan de CO2-uitstoot van onze dagelijkse mobiliteit sterk worden teruggedrongen. Maar ook tijdens autoritten kan, door rekening te houden met bepaalde aspecten, de ecologische voetafdruk worden verkleind.


Ritten met de auto

Ritten met de auto kunnen niet altijd worden voorkomen. Er bestaan echter vele mogelijkheden om dit type vervoer milieuvriendelijker te maken.

 • Carpoolen
  Met de auto naar het werk rijden is de afgelopen jaren niet alleen duurder geworden, ook het milieu lijdt onder de verkeersbelasting en als gevolg daarvan onder de belasting door schadelijke stoffen. Carpoolen is een van vele mogelijkheden om deze problemen tegen te gaan. Verder vermindert het brandstofverbruik door minder korte ritten, nemen parkeerproblemen af en is carpoolen bovendien een stuk socialer.

 • Cursussen en wedstrijden in zuinig rijden
  Behalve carpoolen is een cursus zuinig rijden de moeite waard – voor het milieu, voor Kärcher en voor de portemonnee van onze medewerkers. Daarom biedt Kärcher regelmatig dergelijke cursussen aan.

 • Milieuvriendelijk wagenpark
  Het wagenpark van Kärcher wordt bij voorkeur met milieuvriendelijke voertuigen uitgevoerd: Voor korte ritten test Kärcher momenteel een elektrische auto uit. Bij de keuze van de andere auto's wordt op brandstofverbruik gelet.

e-car

Gebruik van openbaar vervoer

Medewerkers die met de bus of de trein naar het werk komen, sparen het milieu. Daarom organiseert Kärcher regelmatig informatiebijeenkomsten rondom dit thema. Hier kunnen de medewerkers de voordelen van openbaar vervoer beter leren kennen. Daarnaast stimuleert Kärcher het gebruik van het openbare vervoer door middel van tegemoetkomingen.

 • Kostenbesparing door gebruik van het openbaar vervoer
  Kärcher neemt 50% van de kosten voor week-, maand- of jaarkaarten voor openbaar vervoer voor zijn rekening – bij studenten zelfs 75%. Verder nemen we deel aan de actie „Jobticket“ van het verkeerssysteem van Stuttgart (VVS).
ÖPNV

Fietsritten

Fietsen zijn de milieuvriendelijkste verkeersmiddelen. Daarom doet Kärcher er alles aan om zijn medewerkers te motiveren om met de fiets naar het werk te komen en stelt het hiervoor de vereiste voorzieningen beschikbaar.

 • Fietsvriendelijk bedrijf
  In mei 2011 werd Kärcher door de Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e.V. (ADFC) als "fietsvriendelijk bedrijf" onderscheiden. Met name onze nieuwe fietsenstallingen, de prima douche- en omkleedgelegenheden alsmede de mogelijkheid om kleine reparaties te kunnen uitvoeren, hadden een positief effect op het resultaat.
 • Actie "Milieuvriendelijk naar het werk"
  Tot de talloze motiverende en stimulerende acties behoort ook onze Kärcher fietskaart met als motto "fietsen is beter voor het milieu en de gezondheid". Voor elke rit naar het werk worden onze fietsende medewerkers bij de portier beloond met een stempel op hun fietskaart. Nadat er twintig stempels zijn verzameld, kan de kaart bij de ondernemingsraad worden afgegeven. Aan het einde van het jaar nemen alle afgegeven kaarten deel aan een verloting, waarbij aantrekkelijke geldbedragen en cadeaus worden weggegeven. De kans om te winnen is hoger naarmate een medewerker meer kaarten heeft ingediend.
 • Dienstfietsen
  Het wagenpark in Winnenden beschikt over twee dienstfietsen met ultramoderne veiligheidsuitrusting, waardoor snel tussen de verschillende locaties kan worden gependeld. Door gebruik te maken van fietsen over korte trajecten kunnen knelpunten bij het verstrekken van auto's worden voorkomen, wordt het milieu ontzien, wordt er op kosten bespaard en worden gezondheid en fitheid gestimuleerd.
Fietsvriendelijk