Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Entwachser RM 36 62954230 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-entwachser-rm-36-62954230.html Middel voor het verwijderen van conserveringsmiddelen, verwijdert beschermende wasfilms en vetresten op een materiaalveilige manier van gelakte oppervlakken. Kan uitstekend met behulp van hogedrukreinigers worden toegepast.

PressurePro Entwachser RM 36

Middel voor het verwijderen van conserveringsmiddelen, verwijdert beschermende wasfilms en vetresten op een materiaalveilige manier van gelakte oppervlakken. Kan uitstekend met behulp van hogedrukreinigers worden toegepast.

Bestelnummer: 6.295-423.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Eigenschappen
 • Effectieve verwijdering van conserveringsmiddelen
 • Voor strippen van beschermende waslagen
 • Verwijdert hardnekkige olie-, vet- en mineraalvlekken
 • Zachte reiniging
 • Vrij van vluchtige halogeenkoolwaterstoffen
 • NTA-vrij
 PressurePro Entwachser RM 36
 PressurePro Entwachser RM 36
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • H412 Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 • P273 Voorkom lozing in het milieu.
 • P301 NA INSLIKKEN:
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P331 GEEN braken opwekken.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
 • EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Toepassingen
 • Waverwijdering bij wagens
 • Onderdelenreiniging
 • Ontvetting van oppervlakken
 • Reiniging van wagens/motoren