Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57 62951780 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/hoge-druk/pressurepro-schaumreiniger-neutral-rm-57-62951780.html Het materiaalveilige schuimreinigingsmiddel voor lichte olie-, vet- en eiwitverontreinigingen. Het stabiele schuimtapijt verhoogt de reinigende werking en kan gemakkelijk worden afgespoeld.

PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57

Het materiaalveilige schuimreinigingsmiddel voor lichte olie-, vet- en eiwitverontreinigingen. Het stabiele schuimtapijt verhoogt de reinigende werking en kan gemakkelijk worden afgespoeld.

Bestelnummer: 6.295-178.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 20
Eigenschappen
 • Schuimend reinigingsmiddel voor hogedrukreiniging
 • Zorgt voor volumineus, helder en aantrekkelijk schuim
 • Zeer mild voor oppervlakken dankzij neutrale formule
 • Produceert lang aanhoudend schuimtapijt
 • Zeer goede spoeleigenschappen
 • Schuimintensieve borstelshampoo voor autoreiniging
 • Scheidt snel olie/water in de olieafscheider (afscheidingsvriendelijk=asf)
 • NTA-vrij
 PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57
 PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57
 PressurePro Schaumreiniger, neutral RM 57
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H318 Veroorzaakt ernstig oogletsel.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P264 Na het werken met dit product grondig wassen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P310 Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts raadplegen.
 • P332 + P313 Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
 • P302 + P352 BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Melkruimtes
 • Oppervlaktereiniging
 • Grootkeukens
 • Reiniging van stallen