Onze website gebruikt cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Een deel van deze cookies is essentieel voor een goede werking en gebruikerservaring van de onze website. Indien u de cookies uitschakelt zullen sommige delen van de website wellicht niet goed werken. Doorgaan betekent akkoord. Voor meer informatie over het gebruik van cookies op deze website, verwijzen we u graag naar privacyverklaring.

Loading
Kärcher
Kärcher
Antischuimmiddel RM 761 62913890 https://www.kaercher.com/nl/professional/reinigings-en-onderhoudsmiddelen/professional/tapijt/antischuimmiddel-rm-761-62913890.html Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

Antischuimmiddel RM 761

Het CarpetPro schuimblokkeringsmiddel RM 761 reduceert het ontstaan van schuim in vuilwaterreservoirs en verlengt de gebruiksduur van apparaten bij een sterke schuimontwikkeling. Geschikt voor veel typen apparaten.

Bestelnummer: 6.291-389.0
Dealer zoeken:
Specificaties

Technische gegevens

Inhoud van de verpakking (l) 2,5
Eigenschappen
 • Uiterst effectief antischuimmiddel
 • Effectief tegen schuimvorming in vuilwaterreservoirs
 • Ideaal voor gebruik in sproei-extractieapparaten, vloerreinigingsmachines en nat- en droogzuigers.
 • Zeer effectief
 Antischuimmiddel RM 761
 Antischuimmiddel RM 761
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
Waarschuwingen en veiligheidsaanbevelingen overeenkomstig EU-richtlijnen
 • H315 Veroorzaakt huidirritatie.
 • H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
 • H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
 • P280 Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
 • P305 + P351 + P338 BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten, contactlenzen verwijderen, indien mogelijk, blijven spoelen.
 • P405 Achter slot bewaren.
 • P501a De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/ nationale/internationale voorschriften.
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
 • Voorbereiding van de wagen
 • Natzuigen
 • Stoffen oppervlakken
 • Onderdelenreiniging